Gospodarz Chojniak list pisze do wicepremiera

14 stycznia 2015 r. na stronie internetowej piotrkowskiego urzędu miasta pojawiła się informacja, która przeszła bez echa. Otóż prezydent Piotrkowa Trybunalskiego mgr inż. Krzysztof Chojniak, z zawodu nauczyciel, napisał list do wicepremiera Piechocińskiego (PSL), aby ten zrobił wszystko, co w jego mocy, aby nie likwidować kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A.

W piśmie czytamy m.in.:

Obserwując aktualną sytuację w polskim górnictwie, zwracam się do Pana Wicepremiera z apelem o podjęcie działań, które pozwolą przeciwdziałać likwidacji kopalń. Planowana przez Rząd restrukturyzacja wpłynie negatywnie nie tylko na sytuację gospodarczą na Śląsku, ale również na funkcjonowanie istniejących firm w branżach pokrewnych na terenie całego kraju.

Przykładem może być działająca w Piotrkowie Trybunalskim Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. należąca do Grupy FAMUR. Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. jest jednym z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, specjalizującym się w systemach transportu ciągłego i przeładunku oraz transportu materiałów i ludzi. Ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie pozwala na realizację kompletnych systemów transportowych spełniających surowe wymagania współczesnego górnictwa. Zlecenia dla Piomy S.A. to również zamówienia dla kooperatorów jak np. Pioma Odlewnia S.A.

Zmniejszenie się ilości kopalń grozi ograniczeniem liczby zamówień, a co za tym idzie redukcją zatrudnienia. Spółki produkujące urządzenia dla górnictwa, to drugi co do wielkości pracodawca na terenie naszego miasta.

W związku z powyższym, proszę o podjęcie rozmów, mających na celu wypracowanie porozumienia, zmierzającego do rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Jak więc widać Chojniakowi nie przeszkadza fakt, że kopalnie należące do Kompanii przynoszą gigantyczne straty, więc ciężar ich funkcjonowania spoczywa na barkach skarbu państwa, a tym samym na wszystkich aktywnych zawodowo Polakach.

Ten sposób rozumowania świadczy o głębokim przywiązaniu Chojniaka do prymitywnych schematów wypracowanych przez ekonomię socjalistyczną, gdzie wynik finansowy ma znaczenie drugorzędne. A to kolejny raz dowodzi, że prezydent Piotrkowa Trybunalskiego jest zwykłym ideologicznym przebierańcem, którego działalność w konsekwencji przyniesie więcej strat niż korzyści.

Naiwność jaką emanuje apel do Piechocińskiego wyraźnie wskazuje, że jego autorem jest ekonomiczny impotent, który nie ma zielonego pojęcia o gospodarce rynkowej i mechanizmach nią rządzących, za to usiłuje kreować się na dobrego gospodarza dbającego o pracowników jednego z zakładów. Ta fałszywa troska nie ma jednak umocowania w rzeczywistości.

“Grupa Famur”, do której należy m. in. “Pioma”, główne dochody czerpie z eksportu swoich wyrobów do krajów, w których, co może wielu zdziwić, wydobycie węgla kamiennego jest opłacalne. Gdyby jedynymi odbiorcami “Famuru” były tylko śląskie kopalnie “Pioma” już dawno zostałaby zlikwidowana, a jej tereny zaorane, jak miało to miejsce w przypadku Fabryki Maszyn Szklarskich “Vitroma”.

Oprócz tego “Famur” prowadzi konsekwentną politykę dywersyfikacji odbiorców; maszyny i urządzenia wytwarzane w jej zakładach są kierowane nie tylko do kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej, ale także do podmiotów działających w innych branżach.

Zwracam także uwagę, że znaczna część listu podpisanego przez Chojniaka została w sposób bezczelny skopiowana ze strony “famur.com.pl”, gdzie w opisie “Piomy” czytamy:

“PIOMA – jeden z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, specjalizującym się w systemach transportu ciągłego i przeładunku oraz transportu materiałów i ludzi. Ponad 50 letnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie pozwala na realizację kompletnych systemów transportowym spełniających surowe wymagania współczesnego górnictwa.”

Tak więc ten propagandowy bzdet jest kolejną kompromitacją Chojniaka, jego doradców i współpracowników, którzy w większości przypadków nigdy nie mieli do czynienia z działalnością gospodarczą, a całe ich zawodowe życie skupia się na pracy w budżetówce, albo w jednostkach samorządowych. Za najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania miasta odpowiadają ekonomiczne kaleki.

Na koniec sugeruję Chojniakowi, aby idąc za ciosem wystosował kolejny apel, tym razem do ministra finansów Mateusza Szczurka, aby ten wpłynął na redukcję rat kredytów na zakup nieruchomości zaciągniętych przez mieszkańców Piotrkowa we frankach szwajcarskich. W ten sposób wyjdzie poza zamknięty krąg swoich sympatyków składających się głównie z pracowników instytucji samorządowych i emerytów.

→ Mariusz Baryła

17.01.2015

• Apel: https://piotrkow.pl/…/apel-prezydenta-do-wicepremiera

• “Pioma”: https://famur.com.pl/…/famur-s-a-systemy-transportowe…

• czytaj także: > “Chojniak – Słońce Naszego Miasta list pisze do prezydenta RP”

• na zdjęciu: prezydent miasta Piotrkowa mgr inż. Krzysztof Chojniak, foto.: J. Mizera, 2009

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.