Chojniak – Słońce Naszego Miasta list pisze do prezydenta RP

Prezydent Piotrkowa mgr inż. Krzysztof Chojniak, z zawodu nauczyciel, nie ustaje w działaniach mających przynieść namacalne korzyści jednemu z najpiękniejszych miast w Polsce, niezwykle atrakcyjnemu gospodarczo i turystycznie, położonemu 23 km na wschód od Bełchatowa. Mowa oczywiście o Piotrkowie Trybunalskim, który za rządów Chojniaka rozkwita jak dziewczę po utracie cnoty.

W połowie stycznia tego roku Chojniak wystosował apel do wicepremiera Piechocińskiego, aby ten uchronił przed likwidacją śląskie kopalnie węgla kamiennego (czytaj: > “Gospodarz Chojniak list pisze do wicepremiera”). I jak się wkrótce okazało żadna z kopalń nie została zamknięta, co w dużej mierze jest zasługą prezydenta Piotrkowa.

Po tym nadzwyczajnym sukcesie gospodarz Chojniak postanowił iść za ciosem i napisał pismo do prezydenta RP Komorowskiego w równie ważnej, a być może jeszcze ważniejszej sprawie, bo dotyczącej wszystkich grup społeczno-zawodowych.

Treść listu przedstawia się następująco:

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dynamicznie zmieniający się wygląd Starówek naszych miast, wzmożony ruch turystyczny oraz organizowanie na tych obszarach przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarze imprez kulturalnych i rozrywkowych takich jak koncerty, festyny, a również jarmarki i inne imprezy wymagają wypracowania sposobu użytkowania przestrzeni publicznej w relacji z mieszkańcami tych obszarów.

Częstokroć imprezy te trwają do późnych godzin nocnych. Dla niektórych mieszkańców stanowi to uciążliwość i w zderzeniu z aktualnym stanem prawnym organizatorzy imprez, właściciele pubów i restauracji na wniosek mieszkańca są karani za zakłócenie tzw. „ciszy nocnej”.

Wzorem miast europejskich, w celu ożywienia życia kulturalnego, więzi społecznych dopuszczalne jest organizowanie imprez, dłuższego otwarcia punktów gastronomicznych, klubów i pubów muzycznych, restauracji, ogródków gastronomicznych i sklepów otwartych w godzinach nocnych w szczególności w zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie tkankach miasta.

Aby nie zaprzepaścić tego dorobku i tworzącej się integracji społecznej zachodzi konieczność regulacji prawnych w zakresie tego pojęcia, pochodzącego z przeszłości, a które znajduje swoją wykładnię jedynie w orzeczeniach sądowych.

Wnoszę zatem do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej określającą definicję i standardy „ciszy nocnej”. Sugeruję także, aby samorządy lokalne w drodze uchwał mogły określać terminy i obszary dla których byłaby określana „cisza nocna”.”

Żeby nikt nie pomyślał, że robię sobie jaja, podaję link do miejsca, gdzie treść tego znamienitego dokumentu udostępniono: > https://piotrkow.pl/…/prezydent-apeluje-w-sprawie-ciszy….

Prawda, że wszyscy obywatele miasta, które dało światu tak wybitne osobowości jak m. in. Bronisław Brylski, Bogdan Munik, Bogdan Bujak, Elżbieta Radziszewska i Marian Błaszczyński, są dumni z mgr inż. Krzysztofa Chojniaka, z zawodu nauczyciela? Przeto on jest Słońcem Miasta Naszego.

W najbliższym czasie oczekuję apeli nauczyciela elektryka skierowanych do: Sejmu RP, ONZ, UNICEF, Rady Europy, NATO, Banku Światowego, EBOR oraz do Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego.

→ Mariusz Baryła

18.02.2015

• collage: Graffiti Piotrków

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.