Grabarczyk – człowiek ze srebrnym pistoletem cz. I

Pod koniec kwietnia br. wybuchła „afera pistoletowa”, w którą był zamieszany m. in. ówczesny minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk (PO).

Chodziło o to, że nielegalnie wszedł w posiadanie broni palnej. W miniony czwartek Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przekazała do Prokuratury Generalnej wniosek o cofnięcie pozwolenia na broń b. ministrowi sprawiedliwości, posłowi Cezaremu Grabarczykowi.

Jak podaje portal „www4.rp.pl”, za Polską Agencją Prasową, wniosek ma związek z prowadzonym w ostrowskiej prokuraturze okręgowej śledztwem ws. nieprawidłowości w łódzkiej policji przy wydawaniu zezwoleń na broń palną. Dotąd prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty czterem osobom.

Jak poinformował w czwartek zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak, prokuratura sporządziła sprzeciwy od dwóch decyzji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. – Sprzeciwy zawierają zarzuty wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wskazana ocena wynika z uznania, że egzaminy obu posłów nie zostały przeprowadzone w sposób wymagany przepisami – powiedział.

Jak dodał, wnioski o uchylenie pozwolenia na broń rozpatrywać będzie komendant główny policji.

Rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Mateusz Martyniuk powiedział, że gdy wnioski wpłyną, PG sprawdzi go pod względem formalnym i przekaże KGP.

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa stanowi, że „właściwy organ policji” cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie wydano, m.in. nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu, naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, nosi ją po użyciu alkoholu, gdy ustały okoliczności faktyczne, które były podstawą wydania pozwolenia lub też w przypadku naruszenia przez daną obowiązku poddania się badaniom lekarskim.

Prok. Walczak podał, że śledztwo ws. ewentualnych nieprawidłowości w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powinno, w wątku dotyczącym wydania pozwoleń na broń palną, zakończyć się w 3. kwartale tego roku.

Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszały cztery osoby; to członkowie komisji egzaminacyjnej, funkcjonariusze KWP w Łodzi i b. naczelnik KWP. Chodzi o zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, zaś w przypadku naczelnika – przekroczenia uprawnień w zakresie organizacji egzaminów na broń palną, prowadzące do poświadczenia nieprawdy przez członków komisji egzaminacyjnej.

W związku z doniesieniami o niezgodnym z przepisami uzyskaniu pozwolenia na broń Grabarczyk zrezygnował pod koniec kwietnia ze stanowiska ministra sprawiedliwości. W wydanym wówczas oświadczeniu napisał m.in., że jego rezygnacja „leży w interesie państwa i wymiaru sprawiedliwości”. – Nie może być wątpliwości co do osoby pełniącej funkcję ministra sprawiedliwości – oświadczył.

(mb)

20.07.2015

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Grabarczyk – człowiek ze srebrnym pistoletem cz. II zarzuty”

• więcej o Grabarczyku czytaj: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.