To nie sen, to nie mara. To Piotrków Trybunalski

Strategia promocji, analiza działań, zasoby marketingowe, analiza SWOT, pozycjonowanie marki, harmonogram rzeczowo-finansowy, desk research – takimi pojęciami posługiwali się specjaliści od marketingu, którzy pojawili się w miniony piątek, 24 czerwca na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami, aby wysłuchać ich uwag na temat rozwoju i promocji Piotrkowa.

Od razu dało się zauważyć, że byli zawodowcami: mieli smartfony, firmowe długopisy, wyświetlali slajdy i używali branżowego języka. Oprócz nich, przy stole zasiadł kwiat piotrkowskiego biznesu, reprezentowany przez Kamila Cicheckiego, zajmującego się public relations i komunikacją w swojej firmie „Area” zarejestrowanej w miejscowości Ostrów w powiecie aleksandrowskim – na co dzień obsługującego nalewak do piwa w jednej z knajp w Rynku.

Przedstawicielem środowiska kulturotwórczego był inwalida M. Doleciński – muzyk podwórkowy, który usadowił się obok swojej kochanki Ilony Patyk – wysłanniczki urzędu miejskiego doskonale orientującej się w physical evidence i customer value.

Przy szafie siedzą: Doleciński i Patyk. Kliknij, aby powiększyć.

W spotkaniu uczestniczyli także ludzie z PTTK, miejskich klubów sportowych oraz dwóch panów, którzy przedstawili się jako przedsiębiorcy. Byli też: radny Tomasz Sokalski i dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej Jarosław Cempel. Już samą obecność 9 gości na głośno zapowiadanym spotkaniu można było uznać za ogromny sukces marketingowy.

Rangę spotkania podkreślał brak reżymowej TV Piotrków, Jarosława Kraka z radia Strefa FM i Dariusza Śmigielskiego z niemieckiego tygodnika „7 Dni Piotrków”.

Promocja

Promowaliśmy Piotrków w regionie (czerwiec 2015 r.)

Sulejów, Tomaszów i Rozprza to miejscowości, w których w ostatnich dniach pracownicy Centrum Informacji Turystycznej promowali nasze miasto.

Sulejów, Tomaszów i Rozprza to miejscowości, w których w ostatnich dniach pracownicy Centrum Informacji Turystycznej promowali nasze miasto. – W trakcie różnorakich imprez zachęcaliśmy do odwiedzenia naszego miasta oraz udziału w imprezach organizowanych przez CIT i PTTK. Nie zabrakło także oferty Aeroklubu oraz piotrkowskich przedsiębiorców – opowiadają pracownicy CIT.

W ostatnich dniach stoisko CIT można było znaleźć na Jarmarku Antonińskim w Tomaszowie Mazowieckim, podczas obchodów 950-lecia Rozprzy oraz na Nocy Świętojańskiej w Sulejowie.

Promowaliśmy pielgrzymki do Piotrkowa (czerwiec 2016 r.)

Na początku tygodnia w Kielcach odbyły się XVII Międzynarodowe Targi SacroExpo. Dzięki współpracy z firmą Haftina w stolicy województwa świętokrzyskiego pojawiła się także oferta naszego miasta. – Podczas targów swoją ofertę prezentują biura zajmujące się turystyką pielgrzymkową. Wiele osób szuka także tutaj inspiracji do odwiedzenia ciekawych miejsc związanych z kultem religijnym – opowiadają pracownicy Centrum Informacji Turystycznej i dodają, że Piotrków może poszczycić się wieloma zabytkami o takim charakterze. 

Jak informują pracownicy CIT działania informacyjne przynoszą coraz większe efekty. – W ostatnią niedzielę nasze miasto i piotrkowskie sanktuaria odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, którzy obrali za swój cel sanktuaria w Licheniu i Kaliszu, a wycieczkę zakończyli w trybunalskim grodzie – opowiadają. (> link)

Raport NIK o działaniach promocyjnych miast (2014 r.)

Gminy bowiem często klasyfikowały środki wydane na działania promocyjne jako wydatki na kulturę, turystykę lub sport. Zdarzało się również, że miasta finansowały z tych środków przedsięwzięcia niemające z reklamą nic wspólnego, np. publikację prasowych kondolencji (w Radomiu) czy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości (Piotrków Trybunalski). Zdaniem NIK przepisy dotyczące klasyfikowania wydatków na promocję są niejednoznaczne i pozwalają na dowolność w ich księgowaniu.

W dwóch miastach – Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim – wyłoniono z kolei wykonawców zamówień (na sumę 5,5 mln) z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji. W Piotrkowie Trybunalskim miasto wprowadziło zapisy, które wprost wskazywały, że usługę promocyjną mogą wykonać tylko kluby piłki ręcznej, podczas gdy w tym czasie w mieście działało 40 klubów sportowych różnych dyscyplin sportowych. 

W sześciu miastach (Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie) nierzetelnie ustalano wartość zamówień lub nie przedłożono do kontroli dokumentacji potwierdzającej takie wyliczenia. (> link)

Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 (ilość stron: 94)

Wizja rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego określona została następująco:

Wysoka jakość życia mieszkańców w centrum Polski, w konkurencyjnym ośrodku miejskim, o znaczeniu subregionalnym, z bogatą historią, dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną gospodarką i czystym środowiskiem przyrodniczym. *)

Obszar zbiornika Bugaj to miejsce o ogromnym potencjale rozwojowym, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo, położone w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych terenów leśnych (Lasu Wolborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego), a jednocześnie doskonale skomunikowane zarówno z pozostałymi częściami miasta, jak i trasami wylotowymi: drogą ekspresową S8 Warszawa-Katowice i droga krajową nr 12 Radom, Kielce.

Miejsce od wielu lat funkcjonuje w świadomości mieszkańców Piotrkowa i okolic jako teren wypoczynku letniego. Z powodzeniem funkcjonuje tu kąpielisko miejskie, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, czy pole namiotowe.

Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Miasto systematycznie buduje dobry klimat dla przedsiębiorczości. Oprócz budowy i modernizacji dróg, infrastruktury technicznej tworzy zasób nieruchomości pod każde formy działalności gospodarczej. Obszary pomiędzy drogą ekspresową S8 i ul. Całą oraz tereny pomiędzy ul. Orlą i Wronią są dogodnymi lokalizacjami do bezpośredniej realizacji inwestycji.

Należy tworzyć odpowiednie warunki w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej. Aktywna promocja miasta powinna być nakierowana na kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, jako atrakcyjnego dla lokalizacji inwestycji, poprzez wykorzystanie m.in. dogodnego położenia i połączeń komunikacyjnych, a co za tym idzie pozyskanie nowych inwestorów.

Działania proinwestycyjne miasta to przede wszystkim otwartość urzędu na współpracę z inwestorem i tworzenie przyjaznych relacji z działającymi w mieście organizacjami otoczenia biznesu(> link)

*) Zatrute powietrze, smog zabija ludzi

W chwili kiedy piszę te słowa dane ze stacji pomiarowej, która znajduje się w Piotrkowie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, wskazują, że zawartość pyłów PM10 wynosi 200 µg/m3, co oznacza, że krajowa norma jest przekroczona o 400%. W tym miejscu stawiam pytania:

1. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Państwu czytać czy słyszeć o jakiejkolwiek strategii dotyczącej ochrony środowiska, która wyszła z piotrkowskiego magistratu? 

2. Czy spotkaliście się Państwo z akcją proekologiczną ogłoszoną w Piotrkowie, promującą alternatywne, wobec węgla, źródła ogrzewania gospodarstw domowych? (> link)

W Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mieszkam, poziomy PM 10 są wielokrotnie przekroczone. Kiedy urzędnicy zaczną aktywnie działać? Przecież teraz po podpisaniu przez prezydenta ustawy antysmogowej, która już weszła w życie wszystko jest w rękach sejmików.

Ustawa umożliwia władzom lokalnym wyeliminowanie najstarszych, najbardziej dymiących pieców węglowych i najgorszej jakości węgla (mułów, miałów, flotokoncentratów).

Problem jest ogromny. W Polsce w wyniku chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza umiera przedwcześnie 45 tys. osób rocznie, w 2005 r. liczba ta wynosiła 28 tys., a to oznacza blisko 60% wzrost umieralności (sic!). Przeciętna długość życia skróciła się o prawie 10 miesięcy. (> link)

Identyfikacja

Do tej pory ciężar promocji miasta spoczywał na barkach urzędników zatrudnionych w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Za stronę wizerunkową odpowiadał doświadczony team złożony z Pawła Małolepszego, Jacka Bykowskiego i Ilony Patyk – szefowej referatu. Wynikiem ich działań było stworzenie hasła „Pora na Piotrków”, które miało zastąpić karkołomne językowo i nieskuteczne wizerunkowo „Miasto z przyszłością – bogate przeszłością”. Do tego dołączono żywą maskotkę. Chodziły słuchy, że całość była pomysłem Małolepszego, który chciał znaleźć zatrudnienie dla swojego syna, gdyż paradowanie w przebraniu warzywa mogło być wstępem do kariery w show businessie.

Bełkot, czyli nowo-mowa – ten sposób komunikacji na prowincji robi duże wrażenie. Kliknij, aby powiększyć.

Mamy rocznicę, chcemy ją promować, przypomnieć o historii Piotrkowa, a więc teraz „Pora na Piotrków” – tłumaczyła Patyk.

Mimo ogromnego doświadczenia i kreatywności urzędników władze miasta zdecydowały się na pomoc z zewnątrz.

Radny Winiarski pyta

Pamiętam spotkanie w CIT z 12 stycznia. Umówiliśmy się wówczas, że strategia promocji miasta zostanie przyjęta najpóźniej podczas czerwcowej sesji. Pani kierownik uważała wtedy ten termin za w pełni realny. Nie zadowala mnie więc ta odpowiedź. Poza tym kwoty, które miały być przeznaczone na wyłonienie firmy, która ma opracować strategię również były inne.

Patyk odpowiada:

Do 21 marca wpływały oferty na opracowanie strategii promocji miasta. Do urzędu wpłynęły w sumie 23. Trwa ich analiza. Najdroższa opiewa na kwotę 362 tys. zł, tymczasem w budżecie miasta na promocję przeznaczono 60 tys. Termin realizacji strategii to najwcześniej 30 czerwca – mówiła urzędniczka. (> link)

Przetarg (postępowanie do 30 tys. EUR)

Przedmiot: „Opracowanie Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021″. Napływają oferty od 23 podmiotów. Najniższa cena to 16 937 PLN, najwyższa 362 850 PLN, druga co do wielkości – 121 155 PLN. Oferent, czyli Urząd Miasta, decyduje się na propozycję trzecią; w wyniku negocjacji cena zostaje obniżona o 50% (sic!) i ustalona na poziomie 60 000 PLN. Kontrakt podpisuje Łódzka Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. – spółka akcyjna, której udziałowcami są: Województwo Łódzkie: 97,96% akcji, Powiat Zduńskowolski: 1,99% akcji, pozostali akcjonariusze posiadają: 0,05% akcji. Kapitał zakładowy wynosi 19,61 mln PLN. Prezesem zarządu jest Przemysław Andrzejak, a w składzie pięcioosobowej rady nadzorczej, jako jej członek zasiada m. in. Stanisław Cubała –  były tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa ps. „Okrza”, aktualnie starosta powiatu piotrkowskiego.

Działanie

ŁARP zaprasza do współpracy przy opracowaniu strategii dwóch podwykonawców: spółkę z o.o. „OLP”, zarejestrowaną pod tym samym adresem, co ona sama – przy ul. Narutowicza 34 oraz Fundację „Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc” z siedzibą w Warszawie.

„OLP” tworzą doświadczeni specjaliści: Małgorzata i Maciej małżonkowie Kowalczyk, którzy swoją firmę zarejestrowali 16 kwietnia 2015 r. i jak na razie nie dorobili się ani pracowników, ani nawet telefonu stacjonarnego. Kontakt z nimi możliwy jest jedynie za pomocą tel. komórkowych i e-maili. Kapitał spółki wynosi 5 tys. PLN.

Na swojej stronie internetowej chwalą się, że zbudowali pokaźne portfolio klientów, do których zaliczają się urzędy miejskie ze Zgierza, Zduńskiej Woli, Koluszek, Skierniewic, starostwa powiatowe w Łasku, Pabianicach, Wieruszowie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej oraz gminy: Lututów, Sędziejowice, Sadkowice, Regnów, Żelechinek itd. Nie ma tam informacji, o tym, że Kowalczykowie wykonali jakąkolwiek pracę dla poważnych podmiotów gospodarczych czy instytucji państwowych.

„Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc” zajmuje świadczeniem usług doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przy wykorzystaniu filozofii i narzędzi marketingowych – można przeczytać na stronie internetowej fundacji. Jej władze zachwalają swój podmiot pisząc o synergia wiedzy, doświadczenia praktycznego i umiejętności w marketingu miejsc w każdej skali. Twierdzą, że stoi za nimi międzynarodowa współpraca i wymiana myśli, a także otwartość na nowe idee i interdyscyplinarne podejście do rozwoju miejsc.

Brzmi to wszystko bardzo ładnie, bo im bardziej europejska lub światowa nazwa podmiotu, tym na prowincji, w Polsce B i C większe wrażenie, szczególnie na osobach, które promocję miasta kojarzą jedynie z ulotkami, breloczkami i szklankami z herbem miasta lub gminy.

Efekt

Co Piotrków Trybunalski dostanie za 60 tys. PLN? Dwie rzeczy, bez których dalsze funkcjonowanie miasta nie będzie możliwe. Tak przynajmniej wynikało ze słów prelegenta z „OLP”. We wrześniu zwycięzca przetargu zaprezentuje dokument zawierający profesjonalnie opracowaną strategię promocji Piotrkowa na najbliższe cztery lata oraz nowy znak graficzny, identyfikujący Piotrków.

Fachowcy z ŁARP, „Best Place i „OLP” nie dają gwarancji, że po wdrożeniu strategii Piotrków rozkwitnie, zwiększy się jego potencjał gospodarczy, przybędzie miejsc pracy, mieszkańców, turystów i inwestorów, bo gdyby takie zapewnienie złożyli, ich produkt (po przecenie) nie kosztowałby 60 tys. PLN, lecz na przykład 200 mln PLN, a ich samych okrzyknięto by cudotwórcami.

Finał

W trakcie spotkania jeden z obecnych przedsiębiorców powiedział, że już niedługo najbardziej pożądanym przedmiotem w Piotrkowie będą pługi, żeby to miasto zaorać.

→ M. Baryła

28.06.2016

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.