Zbigniew Włodarczyk – pocałunek Temidy

Sądziłem po tytule, że będzie o Zbigniewie Włodarczyku, skazanym prawomocnym wyrokiem przez Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i wybranym przez Radę Miasta ławnikiem do ww. sądu do orzekania w sprawach prawa pracy.

Wątek ten zainteresował nas na tyle, że zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Sądu Okręgowego z zapytaniem o kontakty dyrektora Włodarczyka z wymiarem sprawiedliwości.

Istotnie, Zbigniew Włodarczyk w kadencji 2016-2018 pełni funkcję ławnika w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ale nie jest prawdą jakoby w latach 2008-2016 toczyły się postępowania sądowe w Wydziale Pracy przeciwko Zbigniewowi Włodarczykowi, jako osobie fizycznej.

W sprawach, które do tej pory odbyły się w piotrkowskim sądzie stroną pozwaną była Szkoła  Podstawowa nr 8 im. E. Plater lub jej dyrektor, a podmioty te reprezentował Zbigniew  Włodarczyk, jako szef placówki. Poza tym, przeciwko Zbigniewowi Włodarczykowi nie toczy się obecnie żadne postępowanie karne przed tutejszym sądem.

Lista spraw z udziałem dyrektora Włodarczyka przedstawia się następująco:

01.07.2008, sygn. IV P161/08 Danuta M. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 i jej dyrektorowi o sprostowanie świadectwa pracy i odszkodowanie. Wyrok z dnia 15.12.2008 r. – świadectwo zostało sprostowane, w pozostałym zakresie powództwo oddalono.

06.06.2008, sygn. IV P 146/08 Danuta M.p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o przywrócenie do pracy. Wyrok z dnia 03.02.2019 r. – powództwo oddalono.

02.11.2009, sygn. IV P 230/09 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o przywrócenie warunków pracy. Wyrok z dnia 23.12.2009 r.:

  1. Zasądza od pozwanego Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Tryb. na rzecz powódki Marii G. kwotę 8.017,20 ( osiem tysięcy siedemnaście 20/100) złotych brutto z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2009 roku do dnia zapłaty z tytułu odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę stanowiska pracy powódki.
  2. Oddala powództwo w pozostałej części.
  3. Nie obciąża powódki kosztami procesu od oddalonej części powództwa.
  4. Wyrokowi w punkcie „1” nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 2.672,40 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 40/100) złotych brutto.

06.10.2009, sygn. IV P 212/09 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o przywrócenie warunków pracy. Wyrok z dnia 23.12.2009 r.:

  1. Zasądza od pozwanego Szkoły Podstawowej Nr 8 na rzecz powódki Marii G. kwotę 8.017,20 zł (osiem tysięcy siedemnaście 20/100) złotych brutto z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2009 roku do dnia zapłaty z tytułu odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę stanowiska pracy powódki.
  2. Oddala powództwo w pozostałej części.

05.11.2010, sygn. IV P 269/10 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 i o sprostowanie świadectwa pracy i odszkodowanie. Wyrok z dnia 21.10.2012 r. – świadectwo wyprostowano, zasądzono od Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz Marii G. 8.017,20 zł (osiem tysięcy siedemnaście i 20/100 ) złotych tytułem odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę stanowiska pracy powódki.

01.07.2010, sygn. IV P 193/10 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o sprostowanie świadectwa pracy. Wyrok z dnia 02.11.2010 r. – powództwo oddalono.

02.06.2010, sygn. IV P 173/10 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o przywrócenie do pracy. Wyrok z dnia 07.12.2010 r.:

  1. Zasądza od pozwanego Szkoły Podstawowej nr 8 na rzecz powódki Marii G. kwotę 5.636,40 zł (pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy) tytułem odszkodowania.
  2. Oddala powództwo w zakresie żądania przywrócenia do pracy.

14.12.2011, sygn. IV P 326/11 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o uchylenie wygaśnięcia stosunku pracy. Wyrok z dnia 22.02.2012 r. – powództwo oddalono.

18.07.2011, sygn. IV P 194/11 Maria G. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 o zapłatę. Wyrok z dnia 30.02.2012 r. – powództwo oddalono.

08.05.2012, sygn. IV P 134/12 Ewa S. p-ko Szkole Podstawowej nr 8 .o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia. Wyrok z dnia 13.09.2012 r. – powództwo oddalono.

Komentarz

Na 10 spraw, pięć zakończyło się z korzyścią dla powódek, więc Włodarczyka, jako dyrektora jednostki oświatowej, nie może uznać za nieomylnego. Z naszego punktu widzenia, wybieranie osoby, która podejmowała decyzje sprzeczne z obowiązującym prawem, na funkcję ławnika, nomen omen, w tym samym wydziale, nie powinno mieć miejsca. Czyżby w 60-tysięcznym mieście nie było transparentnego i wiarygodnego kandydata, który nigdy nie stawał przed wymiarem sprawiedliwości?

Czy Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i władze Sądu Rejonowego nie dostrzegają nic niestosownego w postawie człowieka, który oprócz nader częstego pojawiania się na sali rozpraw, kojarzony jest z aferą internetową sprzed 11 lat? (Czytaj: > “Munik, Fuzowski, Kowalczyk i Włodarczyk”). Po co tworzyć precedensy i wysyłać w kierunku społeczeństwa sprzeczne sygnały?

→ Mariusz Baryła

22.06.2016

• foto: Gazeta Trybunalska

• Inne teksty poświęcone Włodarczykowi: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.