Piotrkowska policja łamie przepisy ruchu drogowego!

Zwykle poważne tematy mają początek w zdarzeniach błahych, pozornie nieistotnych. Tak też było i tym razem.

Zadzwonił do redakcji oburzony czytelnik i powiedział, że zatrzymał samochód na ulicy Słowackiego, na chodniku obok klasztoru oo. Bernardynów, i poszedł do kancelarii adwokackiej znajdującej się po przeciwnej stronie ulicy, gdyż miał sprawę do omówienia z mecenasem.

Kiedy wrócił do auta za wycieraczką dostrzegł wezwanie do straży miejskiej. Zorientował się wtedy, że postój w miejscu, gdzie obowiązuje znak B-36 – zakaz zatrzymywania się – będzie go kosztował 100 zł i 1 punkt karny.

Ponieważ człowiek dość często przebywa w tej części miasta zauważył, że przed budynkiem sądów nieustannie parkują policyjne radiowozy, zarówno oznakowane, jak i nie, choć również po tej stronie obowiązuje zakaz parkowania na chodniku.

Czytelnik zrobił zdjęcia w różnych dniach i podesłał do redakcji.

Inny obywatel Piotrkowa zwrócił uwagę, że w strefach płatnego parkowania kierowcy policyjnych samochodów nie wykupują biletów postojowych mimo, że załatwiają prywatne sprawy, podczas gdy na auta „cywilne” za brak biletu lub za spóźnienie nakładana jest kara porządkowa w wysokości 30 lub 50 zł.

Oprócz tego radiowozy parkują na miejscach przeznaczonych dla pojazdów „cywilnych”, mimo, że są wolne miejsca dla służb. Nagminnie dzieje się tak przed budynkiem prokuratury, co także i w tym przypadku potwierdza dostarczone do redakcji zdjęcie.

 

W związku z tym napisaliśmy pismo do podinsp. Grzegorza Kotarskiego naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie o treści:

Uprzejmie proszę o informację, czy po ostatnich zmianach w Prawie o ruchu drogowym wprowadzono przepisy umożliwiając oznakowanym i nieoznakowanym pojazdom policji parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych, gdzie widnieją znaki B-36 – zakaz zatrzymywania?

Dotyczy to oczywiście samochodów nie biorących udziału w żadnej akcji, bez włączonych sygnalizatorów świetlnych.

Proszę także o przedstawienie stosownego dokumentu umożliwiającego samochodom policyjnym bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Odpowiedź z komendy nadeszła przedwczoraj:

Kliknij, aby powiększyć.

Istotnie, art. 13 ust. 3 pkt. 1 wyraźnie odnosi się do poruszanego tematu i posiada brzmienie:

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione:
1)  pojazdy:
a)  Policji,  Inspekcji  Transportu  Drogowego,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby
Kontrwywiadu  Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
b)  zarządów dróg,
c)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa,
której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d)  wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;

Jeśli zaś idzie o radiowozy i nieoznakowane samochody policyjne nie mające statusu pojazdu uprzywilejowanego obowiązują takie same przepisy, jak pozostałe poruszające się po drogach auta i nie ma tu mowy o żadnych prerogatywach.

Zachęcamy wszystkie osoby do nadsyłania zdjęć dokumentujących inne wykroczenia policyjnych wozów.

→ (mb)

9.12.2016

• foto: Czytelnicy „GT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.