Piotrków. Komitet h… jak honorowy

Miesiąc temu, 15 lutego 2017 r. w murach piotrkowskiego zamku królewskiego odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dwudziestu sześciu osobom wchodzącym w skład Komitetu Honorowego 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Jak można przeczytać na urzędowej stronie „piotrkow.pl” Zadaniem Komitetu Honorowego będzie nadanie obchodom odpowiedniej rangi oraz autorytetu. Ma to być także głos doradczy, który ważny będzie nie tylko podczas jubileuszowego roku. (> link)

Obecny na nasiadówce prezydent Piotrkowa mgr inż. Krzysztof Chojniak z zawodu nauczyciel powiedział:

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do komitetu. Jestem przekonany, że Państwa autorytet, doświadczenie, wiedza i fachowość uświetnią obchody jubileuszu 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego (…). Zespół znakomitych osób pozwoli określić kierunki rozwoju naszego miasta w kolejnych latach.

Chojniak dodał jeszcze, że w komitecie honorowym znalazły się osoby mające wyjątkowy wkład w życie i rozwój naszego miasta.

Słowa te powtórzyły gminne, służalcze media polskie i polskojęzyczne wspierane przez Urząd Miasta.

Lista owych 26 znakomitości składa się głównie z byłych i obecnych urzędników samorządowych, kilku księży i wykładowców akademickich, prezesa sądu, komendantów: policji i straży, wojewody łódzkiego i właściciela „koncernu medialnego” – Stachaczyka. Oto pełne zestawienie nazwisk i funkcji:

1.  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, były senator, wybitny prawnik, kierownik katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
2.   Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
3.   Władysław Adaszek, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 1990-1994;
4.   Marian Błaszczyński, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
5.   Waldemar Domarańczyk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego;
6.   Jan Dziemdziora, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 2010-2014;
7.   Marcin Gąsior, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
8.   Marek Grynkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 1994-1998;
9.   Ks. kanonik Jan Jakimiuk, Proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych;
10.  St. brygadier Włodzimierz Kapiec, Komendant Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim;
11.  Jerzy Kisson-Jaszczyński, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
12.  Henryk Komar, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 1994-1998;
13.  Anna Kowalewska, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim;
14.  Prof. Jerzy Kukulski, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego;
15.  Mariola Mastalerz, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;
16.  Dr Tomasz Matuszak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim;
17.  Ks. dr Stanisław Nowacki, Dziekan dekanatu Piotrkowskiego;
18.  Inspektor Dariusz Partyka, Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim;
19.  Michał Rżanek, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 2002-2006;
20.  Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
21.  Ks. Dziekan Stanisław Socha;
22.  Tomasz Stachaczyk, prezes zarządu Radia Strefa FM w Piotrkowie Trybunalskim;
23.  Paweł Szcześniak, Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 2006-2010;
24.  Ryszard Warzocha, jeden z głównych inicjatorów obchodów Jubileuszu 800-lecia Piotrkowa
25.  Ewa Ziółkowska, Przewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – kadencja 2002-2006;
26.  Ks. ppłk. Wiesław Żydel, Dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych.

Wszyscy oni, wg słów prezydenta miasta, posiadają autorytet, wiedzę, fachowość i mieli wyjątkowy wkład w życie i rozwój naszego miasta. W pełni zgadzamy się z Chojniakiem, jednak rzetelność dziennikarska wymaga, aby poinformować lub przypomnieć, że:

poz. 24 Ryszard Warzocha s. Stefana, ur. 04-08-1944 r.  jest byłym funkcjonariuszem ORMO (> IPN Ld 443/2365);

poz. 23.  Paweł Szcześniak s. Adama, ur. 23-02-1962 r., był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, w swoim mieszkaniu przy ul. Łódzkiej prowadził lokal kontaktowy o kryptonimie „Wersal” (> IPN Ld 0059/1206/J), już w wolnej Polsce miał problemy z prawem;

poz. 11.  Jerzy Kisson-Jaszczyński s. Henryka, ur. 12-11-1930 r. jest byłym funkcjonariuszem ORMO (> IPN Ld 443/6438);

poz. 6.  Jan Dziemdziora ur. 16-12-1948 jest byłym funkcjonariuszem komunistycznej Milicji Obywatelskiej, w której szeregi wstąpił w 1970 r.

Prezydent Chojniak, jak przystało na bogobojnego prawicowca i patriotę nieustannie otacza się ludźmi, którzy w normalnym społeczeństwie powinni znajdować się na marginesie życia publicznego. Dlatego takiej postawy nie można określić inaczej jak obrzydliwa.

→ Mariusz Baryła

16.03.2017

• na zdjęciu Jan Dziemdziora, foto: archiwum

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.