Wymiar sprawiedliwości. Nowi prezesi sądów okręgowych i rejonowych

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku w kolejnych apelacjach.

Trwająca analiza szerokiego zakresu czynników wpływających na całościową ocenę jakości pracy wykazała w wielu przypadkach niską efektywność. Ze względu na potrzebę poprawy sprawności sądów dokonano zmian kadrowych.

Z oceny tej wynika, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu znalazł się na ostatniej pozycji spośród wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce pod względem opanowania wpływu spraw karnych. To oznacza, że w sądzie tym szybko rosną zaległości. Zajął też dalekie, trzecie od końca miejsce, jeśli chodzi o średni czas trwania niezałatwionych spraw karnych.

Z kolei Sąd Okręgowy w Lublinie jest przedostatni w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych. Zajął też dalekie miejsca w zestawieniach poszczególnych wskaźników: jest 44. pod względem średniego czasu trwania postępowania, 43. pod względem średniego czasu trwania spraw niezałatwionych i 39. pod względem czasu trwania postępowania w sprawach karnych.

Na 42. pozycji w rankingu sądów okręgowych ogółem znalazł się Sąd Okręgowy w Radomiu. Sąd ten nie radzi sobie ze sprawami karnymi – jest na 41. pozycji, a także z opanowaniem wpływu tych spraw – 42. miejsce. Równie źle pod tym względem wypada Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – zajął 40. miejsce pod względem odsetka merytorycznego załatwienia spraw karnych, niewiele wyżej – jest 38. – pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw karnych.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres czynników wpływających na ocenę jakości pracy, niesatysfakcjonujące wyniki ma też Sąd Okręgowy w Słupsku, który w I półroczu 2017 r. jest 33. w rankingu sądów okręgowych pod względem wskaźnika opanowania wpływu i 35. w rankingu odsetka spraw karnych merytorycznie rozpoznanych.

W celu zwiększenia efektywności sądów wprowadzono zmiany na stanowiskach ich prezesów i wiceprezesów.

Nowym prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dniem 19 grudnia 2017 r. został doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie karnym sędzia Konrad Wytrykowski. Jego wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa przy wniosku do Prezydenta RP o powołanie go na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Sędzia Wytrykowski pełnił także funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Legnicy, a wcześniej przewodniczył wydziałowi karnemu. Przez kilka lat był również członkiem władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Sędzia Wytrykowski zastąpił na stanowisku prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzię Grażynę Szyburską-Walczak.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dniem 19 grudnia 2017 r. został sędzia Dariusz Kliś, dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu. Z funkcji prezesa jeleniogórskiego sądu okręgowego odwołano sędziego Wojciecha Domaszko.

Z dniem 19 grudnia funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku objął sędzia Andrzej Michałowicz, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku. Zastąpił sędziego Dariusza Ziniewicza.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu – na miejsce sędziego Stanisława Jaźwińskiego – z dniem 19 grudnia 2017 r. została powołana sędzia Marta Łobodzińska, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie z dniem 19 grudnia 2017 r. został sędzia Krzysztof Niezgoda, w przeszłości wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin Zachód. Z funkcji prezesa odwołano z dniem 18 grudnia 2017 r. sędziego Jerzego Rodzika.

Z dniem 19 grudnia 2017 r. prezesem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został sędzia Stanisław Tomasik, który zastąpił sędzię Mariolę Mastalerz.

Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników wraz z całościową analizą efektywności pracy wykazują, że nie najlepiej radzi sobie także grupa sądów rejonowych.

Sąd Rejonowy w Radomiu zajął 301. miejsce w ogólnym rankingu wszystkich sądów rejonowych w Polsce. Jest też 297. pod względem średniego czasu trwania postępowań. Z kolei Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ma niski odsetek spraw cywilnych załatwionych merytorycznie, co daje mu dopiero 308. pozycję w tym zestawieniu. Natomiast Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej znalazł się na 302. pozycji w ogólnym rankingu wszystkich sądów rejonowych, jest też 293. pod względem wskaźnika opanowania wpływu i 282. pod względem średniego czasu trwania postępowań.

Słabe wyniki mają także sądy rejonowe: w Jeleniej Górze (270. pod względem wskaźnika opanowania wpływu), w Dąbrowie Górniczej  (232. pod względem rankingu ogólnego w sprawach cywilnych), w Słupsku (296. w ogólnym rankingu średniego czasu trwania postępowań), w Olsztynie (271. pod względem średniego czasu postępowania), w Piotrkowie Trybunalskim (218. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Tomaszowie Mazowieckim (277. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Kluczborku  (239. pod względem średniego czasu trwania spraw) oraz w Starachowicach (208. pozycja pod względem wskaźnika opanowania wpływu).

Z dniem 19 grudnia 2017 r. nowymi prezesami zostali: w Sądzie Rejonowym w Starachowicach – sędzia Marcin Kotulski, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu – sędzia Magdalena Mroczkowska, w Sądzie Rejonowym w Pszczynie – sędzia Patryk Poniatowski, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – sędzia Małgorzata Tracz, w Sądzie Rejonowym w Lęborku – sędzia Katarzyna Wesołowska, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – sędzia Maciej Nawacki, w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód – sędzia Edyta Birut, w Sądzie Rejonowym w Radomiu – sędzia Beata Michalska, w Sądzie Rejonowym w Prudniku – sędzia Loreta Juchniewicz, w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – sędzia Marek Nowosiński, w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – sędzia Małgorzata Pawlicka, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim – sędzia Piotr Koćmiel, w Sądzie Rejonowym w Radomsku – sędzia Anna Strzelczyk oraz w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim – sędzia Magdalena Sasin- Domińczak.

→ (jk)

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

20.12.2017

• foto: ms

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.