Gumulec: Oświadczam, że JESTEM ARTYSTĄ vol. 2 UKS

Zgodnie z zapowiedzią złożoną w artykule z dnia 9.02.2018 r. skontaktowaliśmy się z organami skarbowymi w celu wyjaśnienia, czy Bartosz Gumulec, nauczyciel języka polskiego ze SP nr 8, amatorsko zajmujący się działalnością teatralną, nie uszczuplił przychodów Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego.

W materiale pt. “Gumulec: Oświadczam, JESTEM ARTYSTĄ” znalazł się akapit:

W przedkładanych płatnikowi rachunkach Gumulec deklarował, że jest artystą lub twórcą, co powodowało odliczenie 50% tzw. uzysku; w ten sposób podatek pobierany był od połowy kwoty brutto i wynosił 243 zł. Nasza wiedza z rachunkowości nie upoważnia nas w żaden sposób do wypowiadania opinii na ten temat, dlatego w poniedziałek zwrócimy się do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie z prośbą o wyjaśnienie.

Ze wstępnych informacji otrzymanych w Urzędzie Skarbowym wynika, że w dwóch rachunkach przedłożonych przez Gumulca Urzędowi Miasta za „prowadzenie konferansjerki oraz konkursów w czasie imprezy Imieniny Piotrków – Dni Miasta” została zawyżona kwota kosztów uzyskania przychodu z 20% do 50%. Tym samym zamiast 388,80 zł podatku dochodowego zostało odprowadzone 243 zł. Natomiast trzeci rachunek jest prawdopodobnie błędny w części.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa od jakiej działalności można odliczyć 50% kosztów „uzysku”; generalnie chodzi o usługi / towary, których wykonanie / wytworzenie wiąże się z prawem autorskim do dzieła. Konferansjerka do tej kategorii się nie zalicza, obojętnie czy ktoś w dokumencie księgowym zadeklaruje że jest artystą, twórcą, zawodowcem, amatorem…

W uproszczeniu: Gumulec deklamujący wiersz, robiący głupie miny, albo śpiewający piosenkę może odliczyć 50% kosztów, ale już Gumulcowi prowadzącemu konkurs z wiedzy o Piotrkowie czy rozmawiającemu na scenie z pieśniarką przysługuje jedynie 20% kosztów.

Sprawą od teraz zajmować będzie się Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi. Nie wykluczone, że urzędnicy przyjrzą się także osobom zawierającym z Gumulcem umowy: wiceprezydentowi A. Kacperkowi i szefowej referatu kultury I. Patyk, a także pracownikom zajmującym się obsługą rachunkową dokumentów.

Prezentujemy materiał video z artystą Gumulcem zarejestrowany podczas „Imienin Piotrków” w 2016 r.; za prowadzenie konkursów otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2450 zł netto.

 

„Gazeta Trybunalska”, w ramach informacji publicznej, wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta o dostarczenie podobnych umów podpisanych z innymi osobami.

→ (mb)

16.02.2018

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o Gumulcu: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.