Telus: Co piąta świnia w Polsce pochodzi z Piotrkowa. Porozmawiajmy o Polsce cz. 1

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, kontynuując cykl spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o Polsce”, docierają nawet do niewielkich miejscowości leżących na terenie ziemi piotrkowskiej.

W piątek, 16 lutego 2018 r., zawitali do Rozprzy – gminy w powiecie piotrkowskim, położonej 14 km na południe od Piotrkowa Trybunalskiego.

Blisko 100 osób zjawiło się w ładnej i obszernej sali OPS, aby posłuchać przedstawicieli parlamentu: Anny Milczanowskiej, Roberta Telusa i Antoniego Macierewicza – szefa okręgu nr 10 PiS. Gospodynią zgromadzenia była Barbara Zimna, a rola prowadzącego przypadła Zbigniewowi Ziembie.

W pierwszej części wieczoru poruszano tematy interesujące producentów rolnych, dużo miejsca poświęcając zagrożeniom związanym z ASF – chorobą zwierząt hodowlanych, zwaną potocznie afrykańskim pomorem świń.

– Co piąta świnia w Polsce pochodzi z Piotrkowa – mówił poseł Telus – to znaczy z powiatu piotrkowskiego, proszę się nie śmiać, ale tak jest. Gminą skupiającą największych hodowców jest Grabica. I właśnie takie miejsca, gdzie występuje duża koncentracja, są najbardziej narażone na obecność wirusa ASF. Jego źródłem jest dzik. Zrobimy wszystko, aby dzika zredukować do minimum. Wbrew pseudoekologom, bo tak należy ich nazwać.

Telus poinformował, że odstrzał dzików w ramach bioasekuracji jest dla myśliwych opłacalny. Za każdą sztukę otrzymują oni 400 zł, z czego 80% przypada dla łowczego. Trwają prace legislacyjne, żeby szefa Polskiego Związku Łowieckiego – stowarzyszenia nie posiadającego konkurencji – wybierał minister środowiska w celu – jak dodał Telus – realizacji przez związek zadań zleconych przez rząd.

Inny ważny temat dotyczył bezpieczeństwa publicznego i powrotu komisariatów policji do mniejszych ośrodków. Obecny na sali wójt Rozprzy zapewnił, że jeszcze w tym roku, przy ulicy Sportowej, rozpocznie się budowa nowego budynku przeznaczonego na ten cel. Koszty zostaną pokryte przez Skarb Państwa i nie nadwyrężą gminnego budżetu.

Jedno z ciekawszych pytań, skierowanych do gości, odnosiło się do polityki energetycznej kraju i zastąpienie węgla innymi surowcami. Odpowiedziała na nie poseł Milczanowska, lecz jej wypowiedź trudno było uznać za satysfakcjonującą, co dziwić nie może, gdyż Milczanowska nigdy nie specjalizowała się w tej tematyce. Z pomocą przyszedł R. Telus i przedstawił programy proekologiczne, antysmogowe, na które środki zostały przekazane po równo do gmin i sejmików.

O godzinie 19:15 dotarł na miejsce poseł Macierewicz w towarzystwie swego doradcy / asystenta Edmunda Jannigera. Obecni na sali wstali i nagrodzili przybyłych brawami …

Część 2 sprawozdania: > „Macierewicz: Jest zapis rozmów, jak Lasek mówi – są dwa wybuchy. Porozmawiajmy o Polsce cz. 2″

→ (mb)

17.02.2018

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.