Sędzia do aplikantki: Ty kurwo uliczna! Wyrok Sądu Najwyższego

21 marca br. Jacek Gasiński sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, pełniący funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, udał się do Warszawy na posiedzenie Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, który tego dnia orzekał w sprawie SSR Marcina Żurawskiego.

Sędzia Żurawski zatrudniony w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Piotrkowie został obwiniony o popełnienie dwóch przewinień służbowych oraz o uchybienie godności urzędu sędziego.

Dwa pierwsze zarzuty dotyczyły „wielokrotnego zamykania rozprawy i odwlekania publikacji orzeczeń oraz otwierania jej na nowo” w czterech sprawach prowadzonych w V Wydziale Gospodarczym, a także „nieterminowe rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku”.

Ostatnia inkryminacja, ta która wywołała największe oburzenie czytelników „Gazety Trybunalskiej” i innych mediów, które powieliły listę przewinień zawartą w artykule z listopada 2015 r. pt. „Sędzia Żurawski do aplikantki: Ty kurwo uliczna!” dotyczyła ubliżania niektórym sędziom i przedstawicielom palestry w salach i na korytarzach sądowych, a nawet na ulicy, gdy zwrócił się do aplikantki adwokackiej O. K.-F. : „Do dobrego psychiatry ze swoim popierdolonym tatusiem ty kurwo uliczna”.

18 października 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Łodzi ogłosił wyrok, w którym  uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył kary: upomnienia, nagany oraz przeniesienia do innego sądu.

Wkrótce po otrzymaniu uzasadnienia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SO w Piotrkowie i obwiniony sędzia złożyli apelacje do Sądu Najwyższego.

21 marca br. sąd II instancji utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, co oznacza, że sędzia Żurawski zostanie przeniesiony do jednego z sądów w okręgu warszawskim, gdzie będzie nadal orzekał. Poniżej publikujemy pełną treść wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wszystkie artykuły dotyczące SSR Marcina Żurawskiego dostępne są: > tutaj.

→ (mb)

15.03.2018

• foto i repr.: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > „Nepotyzm w piotrkowskich sądach i co dalej?”


Wszelkie materiały dostępne na stronach „Gazety Trybunalskiej” są chronione prawem autorskim; przywłaszczanie tematów, kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Informacja jest skierowana szczególnie do pracowników portali: „piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl” i „prawicowyinternet.pl”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.