Ziobro: Dla sędziów-złodziei nie może być miejsca w polskim wymiarze sprawiedliwości

Jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych dzisiejszego dnia była konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry (ur. 1970) i podsekretarza stanu Marcina Warchoła (ur. 1980) poświęcona zmianom w ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Piątkowe orzeczenie Sądu Najwyższego jest kolejną decyzją chroniącą sędziego, któremu zarzucono kradzież. W lutym zmieniono wyrok Sądu Dyscyplinarnego o usunięciu sędziego z zawodu i uniewinniono reprezentanta wymiaru sprawiedliwości, który zabrał 50 zł ze sklepowej lady na stacji benzynowej.

Ziobro powiedział:

Nie toleruję i nie akceptuję takich rozstrzygnięć. Musimy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce. Trzeba skończyć z myśleniem ludzi, którzy traktują siebie jak nadzwyczajną kastę, stawiając się ponad prawem.

Dodał, że usprawiedliwianie kradnących sędziów jest kompromitujące dla polskiego sądownictwa, w szczególności dla sędziów, którzy każdego dnia sumiennie wykonują swój zawód. Dla sędziów złodziei – mówił minister – nie może być miejsca w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

Niestety, wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego zasmuciło mnie bardzo – kontynuował – nie mogłem uwierzyć w to, że Sąd Najwyższy w stosunku do sędziego, który dopuścił się zwykłej kradzieży, bezczelnej kradzieży, w jednym z hipermarketów w połowie 2016 r., zastosuje niezwykle łagodną interpretacje prawa, cofnie wyrok I instancji, który usuwał tego sędziego z zawodu. Rodzi się pytanie, jak mamy sobie wyobrazić sytuację podsądnych tego sędziego, którzy w przyszłości stawaliby przed sądem, że sędzia-złodziej wydaje w ich sprawie wyroki? 

Minister dobitnie przedstawił swoje stanowisko:

My nie chcemy takich sytuacji, my nie chcemy takich sędziów, my nie chcemy takich rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, my nie chcemy takiego Sądu Najwyższego, który tak rozstrzyga! Właśnie dlatego są te zmiany. Jeśli Sąd Najwyższy, w sprawie sędziego-złodzieja, jest w stanie wydać tego rodzaju wyrok, utrzymując w zawodzie i pozwalając, w imieniu Rzeczypospolitej, aby wydawał wyroki, to nie wiadomo czy śmiać się czy płakać?

Nie toleruję i nie akceptuję tego rozstrzygnięcia, takich rozstrzygnięć, musimy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce. Musimy skończyć z myśleniem ludzi, którzy traktują siebie, jako nadzwyczajną kastę. Dlatego w najbliższym czasie przedstawię projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych, który spowoduje niejako automatycznie, z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu – stwierdził.

Szef resortu zapowiedział przygotowanie projektu zmian w ustawie o sądach powszechnych, na podstawie których, z mocy prawa, nastąpi utrata urzędu i stanowiska sędziego, któremu zostanie udowodniona kradzież. Popełnienie takiego czynu przez sędziego ma automatycznie skutkować usunięciem go z zawodu z chwilą skazania. Sądy nie będą w takich przypadkach miały możliwości złagodzenia kary dla sędziego sprawcy – w razie uznania jego winy – jak to ma obecnie miejsce. Kradzież w powszechnej opinii jest bowiem czynem tak wysoce nagannym moralnie, że dalsze pozostawanie w zawodzie sędziego złodzieja urąga dobru wymiaru sprawiedliwości i poczuciu sprawiedliwości społecznej.

Projekt, nad którym już pracuje zespół ministerialnych ekspertów, ma być ukończony w niedługim czasie i zostanie poddany szerokim konsultacjom i opiniowaniu.

(jk) / (kk)

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

17.03.2018

• foto: MS

• więcej o planach Ministerstwa Sprawiedliwości: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.