Prof. Maria Jarzyńska perła polskiej nauki i edukacji

Kilkanaście dni temu nakładem Wydawnictwa Naukowego „Frel” ukazała się książka Marii Jarzyńskiej pt. „Transport membranowy substancji w układach nieelektrolitycznych. Matematyczny opis równaniami Kedem-Katchalsky’ego”.

Lista dokonań naukowych i zawodowych dr Jarzyńskiej jest imponująca, wyczerpująco informuje o tym biogram zamieszczony na stronie oficyny wydawniczej:

Foto: Wyd. „Frel”. Kliknij, aby powiększyć.

Tytuł magistra fizyki uzyskała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym WSP w Częstochowie w 1980 r. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych z zakresu fizyki otrzymała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2010 r.

Wieloletni nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Budowlanych w Piotrkowie Trybunalskim. Nauczyciel akademicki – starszy wykładowca Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Pełniła funkcję dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Autorka publikacji w międzynarodowych specjalistycznych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, takich jak „The Journal of Membrane Science”, „Desalination”, „Central European Journal of Physic” czy „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”. Prace te stanowią istotny wkład w rozwój nauk fizycznych z dziedziny transportu membranowego. Chodzi m.in. o wyprowadzenie nowego wzoru na współczynnik filtracji membrany. Jest współautorką patentu udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – „Biuletyn Urzędu Patentowego” 2016, nr 4 (1099), Warszawa, 15 lutego 2016 r.

Za dorobek zawodowy w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz szczególne zasługi dla oświaty, a także dorobek naukowy została wyróżniona: Nagrodą Inspektora Oświaty (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2008), członkostwem w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych (2008), Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2010), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012) oraz Honorowym tytułem Profesora Oświaty (2015). Pochodzi z patriotycznej rodziny. Dziadek Marcin Sitarz walczył na froncie I wojny światowej o niepodległość Polski.

W swojej publikacji dr Jarzyńska zmodyfikowała równania Kedem-Katchalsky’ego – pary izraelskich naukowców – dotyczące przepływu substancji przez membrany. Jej obliczenia mogą mieć zastosowanie w wielu dyscyplinach nauki np. w inżynierii materiałowej, medycynie i in.

Inspiracją do napisania książki było istotne znaczenie równań (K-K) w opisie transportu substancji przez membrany zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, o czym świadczy bardzo duża liczba prac teoretycznych i doświadczalnych poświęconych tym równaniom ukazujących się w literaturze światowej, a także brak publikacji prac autorki w języku polskim.

Artykuły i opracowania pani doktor były oceniane i recenzowane przez naukowców z dziedziny transportu membranowego pracujących na uniwersytetach w USA, w Wielkiej Brytanii, Francji in.

→ (mb)

28.04.2018

• foto: arch. prywatne M.J.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.