Sulejów-Wapienniki. Komendant policji pisze do “Gazety Trybunalskiej”

Na końcu notatki pt. “Sulejów-Wapienniki. Czas zająć się brudasami” opublikowanej w “GT” 19 lipca br. znalazło się zdanie: “Nic natomiast nie wiadomo o reakcji policjantów i władz gminy na zanieczyszczanie środowiska. Tę kwestię postaramy się wyjaśnić w KMP w Piotrkowie oraz w Urzędzie Miasta w Sulejowie”.

Zgodnie z zapowiedzią do obu wymienionych jednostek trafiły pisma od naszego portalu; poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy funkcjonariusze komisariatu w Sulejowie dysponuje stosownymi narzędziami administracyjno-prawnymi w sprawie wyeliminowania procederu zanieczyszczania środowiska na terenie byłej kopalni kamienia wapiennego w Sulejowie-Podkurnędzu? Jeśli tak, w jaki sposób z nich korzystają?

2) Jakie działania podjęli policjanci w sprawie zanieczyszczenia środowiska wzdłuż drogi w Sulejowie-Podkurnędzu w bezpośrednim sąsiedztwie nielegalnego kąpieliska po dawnej kopalni kamienia wapiennego?

3) Jaka jest liczba mandatów karnych wystawionych w 2019 r. przez stróżów prawa za niezgodne z przepisami parkowanie pojazdów w tym miejscu?

Komendant Policji w Piotrkowie , mł. insp. Krzysztof Mikułowski, napisał w przesłanym do redakcji piśmie:

W odpowiedzi na zapytanie o narzędzia administracyjno – prawne w sprawie wyeliminowania procederu zanieczyszczania środowiska naturalnego na terenie byłej kopalni kamienia wapiennego w Sulejowie przy ulicy Podkurnędz, pragnę poinformować, iż zarówno Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim a w tym przypadku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulejowie  dysponują narzędziami prawnymi jakie są im przypisane ustawowo w Ustawie o Policji i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Realizacja wielu zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym Komisariatowi Policji w Sulejowie we wskazanym miejscu nie jest łatwa, a wynika to z faktu, iż zbiornik Wapienniki to teren prywatny, podobnie jak szereg działek leśnych przylegających do niego. Mimo to wielu letników upodobało sobie to miejsce do rekreacyjnego spędzania czasu. Dlatego funkcjonariusze KP w Sulejowie mając na uwadze zgłaszane problemy w zakresie parkowania i zaśmiecania w rejonie tego zbiornika, podejmują działania w ramach codziennych służb. Sukcesywnie dokonywane są kontrole wskazanego odcinka drogi w kierunku wsi Kurnędz i terenu przyległego.

Podejmowane interwencje od początku okresu wakacyjnego pozwoliły na ujawnienie prawie stu wykroczeń związanych z niewłaściwym parkowaniem. Z uwagi, iż naruszenia tego rodzaju były zgłaszane na portalu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie prowadzone są działania mające na celu wyeliminowanie tych naruszeń. W tym zakresie jeszcze w ubiegłym roku wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o wszczęcie procedury mającej na celu ustawienie wzdłuż drogi powiatowej 1518E t.j. ulicy Podkurnędz, znaków zakazu zatrzymywania się na wysokości wspomnianego zbiornika co zakończyło się ustawieniem znaków po obu stronach drogi w kierunku miejscowości Kurnędz.

Dzielnicowy monitorując problem zaśmiecania rejonu Wapienników podejmował działania mające na celu ograniczenie takich zachowań. W okresie lipiec- grudzień 2018 roku realizował działanie priorytetowe dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecania w szczególności pasa drogowego i terenu przyległego w rejonie linii brzegowej rzeki Pilicy wzdłuż ulicy Podkurnędz w Sulejowie. Skutkowało to umieszczeniem pojemników w rejonie drogi powiatowej. Z uwagi, iż zaśmiecanie dotyczy w dużej mierze terenu prywatnego nie są odnotowywane wszystkie zgłoszenia tego rodzaju.

Problem z karaniem sprawców zaśmiecania wynika z faktu, iż zbiornik Wapienniki nie posiada żadnych oznaczeń dotyczących zakazu wstępu, kąpieli czy połowu ryb, a co za tym idzie brak jest możliwości prawnych do ścigania sprawców negatywnych zachowań.

Rozważane są działania wspólne z Gminą o nawiązanie kontaktu z właścicielami nieruchomości celem uświadomienia w/w problemu i podjęcie kroków pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

Mając na uwadze, iż czynności wyjaśniające w sprawie ujawnionych wykroczeń w zakresie nieprawidłowego parkowania trwają, a jest ich ponad 100 należy spodziewać się podobnej ilości wniosków o ukaranie skierowanych do sądu.

Komentarz

Komendantowi Mikułowskiemu należą się podziękowania za wyczerpującą odpowiedź, a przede wszystkim za zainteresowanie opisanym problemem. Cieszy nas, że funkcjonariusze z Sulejowa nie są obojętni na zanieczyszczanie środowiska naturalnego i bezpieczeństwo ruchu drogowego, uważamy jednak, że należy nadzór policji zintensyfikować.

Komendant pisze, że dzielnicowy “w okresie lipiec- grudzień 2018 roku realizował działanie priorytetowe dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecania w szczególności pasa drogowego i terenu przyległego w rejonie linii brzegowej rzeki Pilicy wzdłuż ulicy Podkurnędz w Sulejowie”. To chyba trochę zbyt mało.

Z rozmów z okolicznymi mieszkańcami i na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej ( materiał foto: > tutaj) wynika, że problem z zanieczyszczeniami nasila się w okresie od maja do października, gównie w weekendy i dni wolne od pracy. To samo dotyczy utrudniania ruchu drogowego. Inspektor Mikułowski wspomina też o ustawionych znakach zakazu zatrzymywania się. Podczas robienia zdjęć nie udało się nam ich dostrzec.

Oczywiście mamy świadomość, że policja, mimo najszerszych chęci, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu. Potrzebne jest większe zaangażowanie gminy, na której odpowiedź oczekujemy, np. poprzez zamontowanie kamer typu “fotopułapka”. Nie są to urządzenia drogie (> zobacz ceny) – można byłoby wykorzystać je także w innych miejscach – a na pewno pomogłyby funkcjonariuszom w egzekwowaniu prawa.

Ważne są również działania obywatelskie, akcje społeczne, edukacja i in. W lokalnej społeczności nie powinno być większego kłopotu ze zmobilizowaniem ludzi do dbania o środowisko naturalne.

→ (mb)

19.07.2019

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.