15 rocznica śmierci Czesława Miłosza

14 sierpnia 2004 roku w Krakowie, w wieku 93 lat, zmarł Czesław Miłosz – poeta, eseista, tłumacz.

Dziś przypada 15 rocznica śmierci autora “Zniewolonego umysłu” – zbioru tekstów powstałych w 1951 r., będących studium homo sovieticus.

Miłosz, Herbert, Różewicz, Szymborska należą do grona najważniejszych twórców polskiej literatury współczesnej.


Dziecie Europy (fragment)

Niech sło­wa two­je zna­czą nie przez to co zna­czą
Ale przez to wbrew komu zo­sta­ły uży­te.

Ze słów dwu­znacz­nych uczyń swo­ją broń,
Sło­wa ja­sne po­grą­żaj w ciem­ność en­cy­klo­pe­dii.

Żad­nych słów nie osą­dzaj, za­nim urzęd­ni­cy
Nie spraw­dzą w kar­to­te­ce kto mówi te sło­wa.

Głos na­mięt­no­ści lep­szy jest niż głos ro­zu­mu,
Gdyż bez­na­mięt­ni zmie­niać nie po­tra­fią dzie­jów.

Nie ko­chaj żad­ne­go kra­ju: kra­je ła­two giną.
Nie ko­chaj żad­ne­go mia­sta: ła­two roz­pa­da się w gruz.

Nie prze­cho­wuj pa­mią­tek, bo z two­jej szu­fla­dy
Wzbi­je się dym tru­ją­cy dla twe­go od­de­chu.

Nie miej czu­ło­ści dla lu­dzi: lu­dzie ła­two giną
Albo są po­krzyw­dze­ni i wzy­wa­ją two­jej po­mo­cy.

Nie patrz w je­zio­ra prze­szło­ści: ta­fla ich rdzą po­wle­czo­na
Inną uka­że twarz niż się spo­dzie­wa­łeś.


→  (kk)

14.08.2019

• foto: archiwum

• więcej o Miłoszu można przeczytać: > tutaj

 

0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *