210. rocznica urodzin Kazimierza Stronczyńskiego

25 sierpnia minęła 210. rocznica urodzin piotrkowianina Kazimierza Stronczyńskiego, historyka, humanisty, numizmatyka, senatora, członka Akademii Umiejętności w królewskim mieście Krakowie.

Stronczyński na świat przyszedł w Piotrkowie 25 sierpnia 1809 r. Dom, w którym urodził się, mieszkał i pracował posadowiony jest przy ul. Wojska Polskiego 39 (d. ul. Bykowska) i znajduje się vis-à-vis ulicy jego imienia.

Życiorys jubilata mógłby posłużyć za kanwę powieści lub epickiego filmu. Wykształcony w swoim rodzinnym mieście naukę kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu powstania listopadowego brał w nim czynny udział. Następnie pracował jako nauczyciel, urzędnik Banku Polskiego, referendarz, dyrektor kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Został wybrany senatorem Królestwa Polskiego.

Jednak jego największe osiągnięcia, które do tej pory są źródłem wiedzy, związane były z zajmowanym stanowiskiem przewodniczącego komisji d/s inwentaryzacji zabytków Królestwa Polskiego. Historyk jest autorem m. in. pięciotomowego wydania “Opisu i widoków zabytków w Królestwie Polskim” zwanego potocznie “Albumami Stronczyńskiego”, “Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300: rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów menniczych objaśnione”, “Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów” i in.

Więcej informacji o tym wybitnym człowieku znaleźć można w zasobach internetu. Ze smutkiem należy stwierdzić, że władze Piotrkowa i Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego nie pamiętały o urodzinach tej wielkiej osobistości naukowej.

→ K. Kozielski

26.08.2019

• foto / źródło: Wikipedia, Archiwum Państwowe w Piotrkowie, Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.