Prawo.pl: Od 1 września br. nowe przepisy dotyczące nauczycieli

Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Wchodzą w życie przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców. W związku z powrotem do poprzednich zasad oceniania zniknie dodatek za wyróżniającą pracę, który od września 2020 r. mieli otrzymywać najlepiej oceniani pedagodzy. Na nowe świadczenie mogą natomiast liczyć nauczyciele stażyści – do końca września dostaną tzw. dodatek na start, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł.

Nowelizacja art. 75 KN zaostrzyła przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Od 1 września dyrektor będzie zobowiązany poinformować rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, od kiedy dowie się o tym fakcie.

Aby ograniczyć nagminnie zdarzające się przypadki podpisywania z nauczycielami umów na czas określony z powodów wynikających z organizacji nauczania, od 1 września zmienia się treść art. 10 KN. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Wchodzą w życie również przepisy wprowadzające reformę szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w wielu rozporządzeniach.

→ PAP

9.08.2019

• źródło: kurier.pap.pl

• foto: pixabay.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.