Zatrzymania i zarzuty za przestępstwa gospodarcze i skarbowe m. in. dla przedsiębiorców z Piotrkowa

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku 20 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób.

Śledztwo dotyczy podejrzenia dokonania szeregu przestępstw popełnionych w ramach działalności gospodarczej kilku spółek prawa handlowego, mających swoje siedziby na terenie Warszawy i Piotrkowa Trybunalskiego (czytaj także: > “Przedsiębiorcy z Piotrkowa zatrzymani przez CBA”). Zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty. Wobec dwóch podejrzanych prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zostali zatrzymani

Na polecenie prokuratora zatrzymano osiem osób, w wieku od 29 do 55 lat, będących mieszkańcami województwa łódzkiego i mazowieckiego, w tym trzech przedsiębiorców z branży spożywczej, trzech pracowników jednego z towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz dwóch prawników związanych z jedną z warszawskich kancelarii doradców podatkowych.

W kilkunastu miejscach na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, funkcjonariusze CBA oraz Służby Celno-Skarbowej, przy wsparciu kontrolerów skarbowych, dokonali zabezpieczenia dokumentacji, głównie finansowo-księgowej w siedzibach kilku podmiotów gospodarczych oraz w biurach rachunkowych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku wszystkim zatrzymanym przedstawił zarzuty popełnienia, wspólnie i w porozumieniu, przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uszczuplenia należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości około miliona złotych kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wobec dwóch podejrzanych skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec sześciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami i poręczenia majątkowego w kwotach od 50 do 200 tysięcy złotych oraz w stosunku do jednej osoby zawieszenie w czynnościach służbowych związanych z zarządzeniem aktywami Funduszy Inwestycyjnych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności, grzywną oraz zwrotem osiągniętych korzyści majątkowych.

→ Dział Prasowy / Prokuratura Krajowa

22.08.2019

• foto: pk

• czytaj także: > “Przedsiębiorcy z Piotrkowa zatrzymani przez CBA”

 

One Reply to “Zatrzymania i zarzuty za przestępstwa gospodarcze i skarbowe m. in. dla przedsiębiorców z Piotrkowa”

  1. pozory działania w sprawie o milion złotych, a gdzie aresztowania w sprawie grabieży wielu miliardów USD z KGHM, kopalń, hut “sprzedanych” za 1% wartości itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.