Parlament Europejski uhonorował rotmistrza Witolda Pileckiego

Posłowie do PE zaproponowali ustanowienie 25 maja – dnia, w którym dokonano egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego – Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Ma to dać przyszłym pokoleniom „jasny przykład prawidłowej postawy, jaką należy przyjąć w obliczu zagrożenia totalitarnym zniewoleniem”.

W roku 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej Parlament Europejski podkreślił znaczenie pamięci o tragicznej europejskiej przeszłości dla przyszłości Europy. PE złożył hołd ofiarom stalinizmu, nazizmu oraz innych reżimów totalitarnych i autorytarnych w przyjętej w czwartek rezolucji 535 głosami za, przy 66 przeciw i 52 wstrzymujących się.

80 lat po podpisaniu nazistowsko-sowieckiego traktatu znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow europosłowie wezwali do ustanowienia w Europie „wspólnej kultury pamięci” jako środka pozwalającego wzmocnić odporność Europejczyków na zagrożenia dla demokracji objawiające się współcześnie.

Przypomnieli, że od samego początku integracja europejska stanowiła odpowiedź na cierpienia spowodowane dwiema wojnami światowymi i budowana jako model pokoju i pojednania opartego na wartościach wspólnych wszystkim państwom członkowskim. Dla Unii wynika z tego szczególna odpowiedzialność za ochronę demokracji, poszanowania praw człowieka i zasady państwa prawnego.

Parlament chce, aby państwa członkowskie propagowały, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, edukację na temat naszej wspólnej europejskiej historii poprzez uwzględnienie historii i analizy konsekwencji reżimów totalitarnych w programach i podręcznikach wszystkich szkół w UE.

Ponadto europosłowie zaprotestowali przeciwko wysiłkom obecnych rosyjskich władz na rzecz zafałszowania faktów historycznych i zatuszowania zbrodni popełnionych przez totalitarny reżim Związku Radzieckiego, co postrzegają jako „niebezpieczny element wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko demokratycznej Europie”. Potępili również ekstremistyczne i ksenofobiczne organizacje i siły polityczne w Europie za fałszowanie faktów historycznych oraz stosowanie symboliki i retoryki propagandy totalitarnej, w tym rasizmu, antysemityzmu i nienawiści wobec mniejszości seksualnych i innych mniejszości.

Parlament wezwał też państwa członkowskie do skutecznego zakazania działalności organizacji gloryfikujących nazizm, faszyzm i inne formy totalitaryzmu oraz do przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy w przestrzeni publicznej i w internecie, a w szczególności do potępienia i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu.

→ kic / PAP

20.09.2019

• na zdjęciu: Witold Pilecki z Aleksandrem Żeligowskim. Lida, 1930; fotografia ślubna Witolda i Marii Pileckiej z domu Ostrowskiej, 7.04.1931; foto: archiwum IPN

• źródło: Centrum Prasowe PAP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.