Piotrków. Koniec z paleniem w parku?

Do Rady Miasta Piotrkowa wpłynął wczoraj wniosek od mieszkańca Piotrkowa, w którym domaga się wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na terenie parku miejskiego im. ks. Poniatowskiego.

Nie jest tajemnicą, że uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w czasie przerw wędrują do parku na papieroska, bo w szkole palarni nie ma, a szkoda, bo młodzież naraża się na przeziębienie i przekleństwa kierowców, którzy w ciągu dnia kilka, co najmniej, razy przepuścić muszą pochód spragniony nikotyny, wijący się ze szkoły do parku.

Najbliższe posiedzenie rady miasta jest zapowiedziane na środę 27 listopada.→ (mb)

22.11.2019

• foto: mapy google

 

2+

6 Replies to “Piotrków. Koniec z paleniem w parku?

 1. Palenie to nie jedyny problem z uczniami w parku. W okresie letnim nie jeden posmakował piwa w parku albo na tyłach sklepu …

  2+
 2. Mam nadzieję że radni spojrzą przychylnie na ten rozsądny wniosek i wprowadzą stosowną uchwałę.

  3+
 3. Dz.U. 2019 poz. 2182 tj. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  (fragment)
  Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
  1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
  2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  3) na terenie uczelni;
  4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
  5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
  6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
  7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
  8) na przystankach komunikacji publicznej;
  9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;
  10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
  11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
  1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
  2. (uchylony)
  3. (uchylony)
  4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

  2+
  1. Art. 13. 1. Kto 2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.
   3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   2+
   1. Tacy ludzie są na bank wyborcami P.Kononowicza. Zakazujcie ,Zakazujcie.Tylko czekać jak będzie -und schneller dumme Polen!

    1+
    1. Und was haben Sie für Piotrków und seine Bewohner getan? Lungenkrebs tritt bei Rauchern nach 20 Jahren auf. Wenn E-Zigaretten die gleiche Zeit haben, um Krebs zu verursachen, werden in etwa einem Jahrzehnt Krankheitsfälle auftreten.

     2+

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *