Piotrków. Koniec z paleniem w parku?

Do Rady Miasta Piotrkowa wpłynął wczoraj wniosek od mieszkańca Piotrkowa, w którym domaga się wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na terenie parku miejskiego im. ks. Poniatowskiego.

Nie jest tajemnicą, że uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w czasie przerw wędrują do parku na papieroska, bo w szkole palarni nie ma, a szkoda, bo młodzież naraża się na przeziębienie i przekleństwa kierowców, którzy w ciągu dnia kilka, co najmniej, razy przepuścić muszą pochód spragniony nikotyny, wijący się ze szkoły do parku.

Najbliższe posiedzenie rady miasta jest zapowiedziane na środę 27 listopada.→ (mb)

22.11.2019

• foto: mapy google

 

6 Replies to “Piotrków. Koniec z paleniem w parku?

 1. Palenie to nie jedyny problem z uczniami w parku. W okresie letnim nie jeden posmakował piwa w parku albo na tyłach sklepu …

 2. Mam nadzieję że radni spojrzą przychylnie na ten rozsądny wniosek i wprowadzą stosowną uchwałę.

 3. Dz.U. 2019 poz. 2182 tj. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  (fragment)
  Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
  1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
  2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  3) na terenie uczelni;
  4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
  5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
  6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
  7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
  8) na przystankach komunikacji publicznej;
  9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;
  10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
  11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
  1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
  2. (uchylony)
  3. (uchylony)
  4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

  1. Art. 13. 1. Kto 2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.
   3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   1. Tacy ludzie są na bank wyborcami P.Kononowicza. Zakazujcie ,Zakazujcie.Tylko czekać jak będzie -und schneller dumme Polen!

    1. Und was haben Sie für Piotrków und seine Bewohner getan? Lungenkrebs tritt bei Rauchern nach 20 Jahren auf. Wenn E-Zigaretten die gleiche Zeit haben, um Krebs zu verursachen, werden in etwa einem Jahrzehnt Krankheitsfälle auftreten.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.