Wprowadzenie stanu wojennego słuszne?

Dwie piąte badanych (41 proc.) uważa, że wprowadzenie stanu wojennego było słuszną decyzją, a jedna trzecia (35 proc.) jest przeciwnego zdania – taki był wynik badań CBOS przeprowadzonych w grudniu 2016 r. . 24 proc. badanych wstrzymało się od oceny w tej sprawie.

„Dwadzieścia lat temu ponad połowa Polaków (54 proc.) była przekonana o słuszności tej decyzji (wprowadzenia stanu wojennego – PAP), a mniej niż jeden na trzech (30 proc.) był przeciwnego zdania. Obecnie dwie piąte badanych (41 proc.) są skłonne przyznać, że był to krok uzasadniony; a jedna trzecia (35 proc.) ocenia go źle. Odsetek osób wstrzymujących się od oceny wciąż pozostaje podobny, na poziomie poniżej jednej czwartej (obecnie 24 proc)” – głosił komunikat CBOS sprzed trzech lat.

O słuszności decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego częściej przekonani byli starsi badani, zwłaszcza osoby w wieku 45-64 lata, osoby mniej wykształcone (na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej), osoby o najniższych dochodach per capita, a także wyborcy lewicy. Spośród grup zawodowych największą przychylność wobec wprowadzenia stanu wojennego zadeklarowali rolnicy (53 proc.).

CBOS przyjrzał się też ocenie wprowadzenia stanu wojennego dokonywanej przez wyborców największych partii politycznych, m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Na pytanie „Jak z perspektywy minionych lat ocenia Pan(i) decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w naszym kraju?” 39 proc. wyborców PiS uznało tę decyzję za słuszną, 47 proc. za niesłuszną, a 14 proc. nie miało wyrobionego zdania na ten temat. Wśród wyborców PO za słusznością decyzji o stanie wojennym opowiedziało się 45 proc., przeciwnego zdania było 27 proc., a 29 proc. nie miało opinii w tej sprawie.

Mniej niż połowa badanych pamiętała dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 44 proc. ankietowanych i jest to o 6 proc. mniej niż w badaniu CBOS sprzed pięciu laty. Obecnie 58 proc. potrafiło podać właściwy rok, 74 proc. miesiąc. Co szósty badany (17 proc.) podał, że stan wojenny wprowadzono w roku innym niż 1981.

„Znajomość daty wprowadzenia stanu wojennego wyraźnie zależy od wieku. Osoby młodsze niż trzydziestopięcioletnie zdecydowanie rzadziej potrafią podać właściwy rok, miesiąc i dzień” – zwrócił uwagę autor opracowania CBOS Antoni Głowacki. Dodał też, że ponad jedna trzecia (37 proc.) osób w wieku od 18 do 34 lat twierdziła, że wydarzenia stanu wojennego nie kojarzą im się z niczym. Wśród najmłodszych respondentów (18-24 lata) ten odsetek był jednak niższy (29 proc.) niż wśród osób w wieku 25-34 lata (41 proc.). Wśród ogółu badanych co szósty (18 proc.) nie potrafi wymienić żadnego skojarzenia ze stanem wojennym.

→ mp/ Kurier PAP / (kk)

13.12.2019

• grafika: barma / Gazeta Trybunalska

• źródło: kurier.pap.pl

 

One Reply to “Wprowadzenie stanu wojennego słuszne?”

 1. Stan wojenny ma swoje uzasadnienie podobne do istnienia PRL-u. Mniejsze zło.
  To zło było całkiem realne, bo wszyscy mówimy o Ruskich, ale nikt nie mówi jak rozwijałaby się relacja: związek-rząd. Zaognienie sporu, pogorszenie sytuacji rynkowej,
  chaos był jak najbardziej realny. Ale to tylko dywagacje, ważniejsze jest to,
  że 1981 Moskwa nie odpuściłaby PRL-u. Stało się to możliwe po śmierci Breżniewa
  i bankructwie ZSRR, a w konsekwencji wyboru Gorbaczowa, który nieopatrznie
  rozbroił system wcale tego nie planując.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.