Gazeta Trybunalska wygrywa w sądzie ze strażą miejską. Komendant Hofman ukarany grzywną

Drugie w tym miesiącu posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozpatrującego skargę “Gazety Trybunalskiej” na bezczynność instytucji samorządowej w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej zakończyło się wygraną portalu.

Dla przypomnienia:

Chodzi o sprawę opisaną w artykule “Kierowca posła Macierewicza łamie przepisy ruchu drogowego, a straż miejska udaje, że nie widzi”. W skrócie: od kilku lat kierowcy wożący posła Macierewicza lekceważą przepisy ruchu drogowego obowiązujące na terenie Starego Miasta mając nieme przyzwolenie służb odpowiedzialnych z ład i bezpieczeństwo w tej części miasta. Aby ustalić, czy straż miejska faktycznie nie dostrzega problemu, dwukrotnie wystąpiliśmy z zapytaniem publicznym o informację czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat SM prowadziła jakiekolwiek postępowanie wobec kierujących służbowym samochodem należącym do Ministerstwa Obrony Narodowej?

Komendant Hofman za każdym razem odmawiał twierdząc, w dostarczonych do redakcji pismach, że musi chronić dane osobowe i że nasze pytania nie dotyczą spraw publicznych.

Innego zdania byli prawnicy z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którą “Gazeta Trybunalska” współpracuje od kilku lat, a efektem ich pracy jest zawiadomienie do prokuratury oraz skarga na bezczynność organu złożona, za pośrednictwem Straży Miejskiej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wczoraj, 22 stycznia 2020 r., w sali posiedzeń nr 1 przewodnicząca składu orzekającego sędzia WSA Magdalena Sieniuć odczytała wyrok, w którym Komendant Straży Miejskiej został zobowiązany do załatwienia wniosku “GT” z dnia 26/08/2019 r. w terminie 14 dni od chwili otrzymania akt administracyjnych oraz zwrotu kosztów postępowania. Poza tym sąd pozytywnie odniósł się się do wniosku “GT” i nałożył na komendanta Jacka Hofmana grzywnę za niedopełnienie obowiązku udzielenia żądanej informacji publicznej.

W uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Agnieszka Grosińska powiedziała:

Informacja czy toczyły się postępowania i jak zostały załatwione jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu wbrew temu, co twierdzi komendant straży miejskiej. Jeśli organ nie podejmuje działania, jakie ma podjąć, informacja o zaniechaniu i przyczynach zaniechania powinna mieścić się w kategorii informacji publicznej.

Bezczynność nie miała charakteru rażącego, natomiast sąd zdecydował się przychylić do wniosku skarżącego i nałożył grzywnę na komendanta ze względu na fakt, że jest on zobowiązany do przestrzegania prawa, egzekwuje przestrzeganie prawa wśród obywateli, a zatem sam powinien tego prawa przestrzegać i rozpatrywać wniosek zgodnie z ustawą, przepisem prawa.

Sąd chciałby podkreślić z całą mocą, że niezależnie od tego, czy ten samochód stanowi mienie publiczne czy jest kierowany przez osobę pełniącą jakąś funkcję publiczną obowiązkiem straży miejskiej jest kontrola przestrzegania przez taki pojazd przepisów Prawa o  ruchu drogowym i podejmowanie, w razie potrzeby, interwencji.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podobnie, jak w przypadku MZK sp. z o.o., na sali nie stawił się przedstawiciel straży miejskiej.

W oczekiwaniu na wyrok WSA.

Redaktor Baryła po ogłoszeniu wyroku nie krył zadowolenia i powiedział: – Zachowawcza, czy wręcz tchórzliwa postawa komendanta Hofmana prędzej czy później obróci się przeciwko niemu. Przypominam, że zgodnie z art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nieudostępnienie informacji publicznej jest przestępstwem. Inną kwestią, nad którą pochylimy się po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, będzie ustalenie czy doszło do niedopełnienia obowiązku służbowego polegającego na zaniechaniu czynności kontrolnych wobec kierowców pojazdu, jakim porusza się Macierewicz, notorycznie popełniających wykroczenia w ruchu drogowym na terenie Starego Miasta.

Także i tym razem “GT” korzystała z pomocy merytorycznej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w Warszawie, której prawnik Damian Aptowicz był autorem stosownych dokumentów. – Praca pana Aptowicza jest nieoceniona, jego wiedza i determinacja zasługują na najwyższe uznanie i serdeczne podziękowanie – podsumował Baryła.

To trzecia złożona i uwzględniona skarga. Wcześniej stronami przegranymi były: Miejski Ośrodek Kultury kierowany przez E. Łągwę-Szelągowską i Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. zarządzany przez Zbigniewa Stankowskiego (więcej o sprawie: > tutaj).

→ K. Kozielski

23.01.2020

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o sprawie: > tutaj

 

4 Replies to “Gazeta Trybunalska wygrywa w sądzie ze strażą miejską. Komendant Hofman ukarany grzywną

  1. Gratulacje! Wygrać trzy sprawy pod rząd jest nie lada sukcesem. Zaczekajmy na uprawomocnienie się orzeczenia,
    Pozdrawiam serdecznie pana redaktora Mariusza Baryłę i życzę wygrania w NSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.