Szacunek dla symbolu narodowego po piotrkowsku

Na wyłączonej z użytkowania nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego 56 w Piotrkowie Trybunalskim ktoś wywiesił polską flagę narodową umieszczając na niej znak Polski Walczącej, a pod nim napis: Bóg-Honor-Ojczyzna.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 1980 Nr. 7, poz 18 z zm.), w art. 1 ust. 1,2 i 3 stanowi, iż orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Ktoś, kto wykonał tę “instalację” nie popisał się swoim szacunkiem dla narodowej flagi.

Każdy z nas może wywiesić flagę, używając barw Rzeczpospolitej Polskiej, dla podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń . Należy jednak pamiętać, aby nie naruszać jej czci i szacunku (np. flaga nie powinna być zniszczona czy brudna).

Umieszczona na zbitej z surowych desek części ogrodzenia flaga narodowa najwyraźniej została znieważona.

Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę nie tylko za znieważenie tych najważniejszych symboli, ale także innych znaków państwowych.

Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

→ (cgt)

21.01.2020

• foto : CGT / Gazeta Trybunalska

Redakcja dziękuje p. E.A. za sygnał dot. prezentowanego tematu.

 

One Reply to “Szacunek dla symbolu narodowego po piotrkowsku”

  1. A co na to straż miejska? Wypisywanie na polskiej fladze narodowej nazw miejscowości z których pochodzą kibice podczas zawodów sportowych, jest znieważeniem flagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.