Sieradz. Udana akcja policjantów z CBŚP przeciwko oszustom z branży LPG

Kolejne 3 osoby zatrzymane, podejrzane o wystawianie nierzetelnych faktur oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, to efekt wielu miesięcy pracy funkcjonariuszy CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, przy wsparciu KAS.

Śledztwo dotyczy zmiany przeznaczenia gazu z celów grzewczych na gaz do napędu pojazdów oraz pozafakturowego obrotu tym gazem, bez uiszczenia należnych opłat i podatków. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu ok. 3,3 milionów złotych.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu wyjaśniają sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wprowadzali do obrotu, po konkurencyjnych cenach, gaz grzewczy jako gaz do zasilania silników spalinowych czyli stanowiący paliwo samochodowe.

Nielegalne zmiany przeznaczenia gazu odbywały się bez odprowadzania należnego podatku VAT, akcyzowego i dochodowego oraz opłaty paliwowej. Sprzedaż gazu pomiędzy współpracującymi podmiotami, w tym stacjami LPG najczęściej odbywała się bez faktur VAT lub ilość zakupionego gazu jako paliwa LPG w dokumentacji była znacznie zaniżona.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy mogli działać od kilku lat na terenie różnych województw. Obliczenia tylko za okres półroczny działalności grupy wykazują, że do Skarbu Państwa nie zostały odprowadzone należności publicznoprawne na kwotę ok. 3,3 mln zł.

Na podstawie zebranych informacji policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie woj. mazowieckiego. Wtedy to, zatrzymano 3 podejrzanych, przeszukano ich miejsca zamieszkania i użytkowania, zabezpieczając przy tym dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie.

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia zbrodni wystawiania nierzetelnych faktur, przestępstw określonych w kodeksie karnym skarbowym oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Na wniosek prokuratora, na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu trzech zatrzymanych.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2019 roku policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z łódzkiej oraz śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili pierwszą akcję, zatrzymując wówczas 11 osób (Do stacji LPG trafiał tańszy gaz grzewczy zamiast napędowego – zatrzymano 11 osób).

Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

→ CBŚP

8.02.2020

• foto: policja. pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.