PILNE! Piotrkowskie sądy ograniczają działalność

Na stronach internetowych Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim pojawiły się komunikaty zawierające zarządzenia prezesów obu instytucji dotyczące funkcjonowania podległych im jednostek.

Sąd Rejonowy uprzejmie informuje, iż  od dnia 16 marca 2020r do dnia 03 kwietnia 2020r. odwołuje się rozprawy i posiedzenia , za wyjątkiem spraw pilnych. Zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów, oddziałach i zespołach kuratorskich, na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej lub elektronicznej).

Ogranicza się funkcjonowanie biura podawczego, również ksiąg wieczystych z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektrocznie. Odwołuje się dyżury sekretariatów Wydziałów, Biura Podawczego w dniach; 16 marca, 23 marca i 30 marca 2020r. po godz.15.30.

Kliknij, aby powiększyć.
Kliknij, aby powiększyć.

 

Sąd Okręgowy: w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania  koronawirusa  SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zaleca się ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Sądem wyłącznie do sytuacji  wymagających osobistego stawiennictwa (uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach Sądu, gdy stawiennictwo  jest obowiązkowe lub z innych przyczyn jest wymagane). W pozostałych przypadkach zaleca się ograniczenie do kontaktu  telefonicznego,  za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub operatora pocztowego. Dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej Sądu.

Od dnia 16 marca br. Punkt Informacyjny KRK wydaje zaświadczenia o niekaralności WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE !

Do odwołania nie prowadzimy bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie Punktu KRK!

Kliknij, aby powiększyć.
Kliknij, aby powiększyć.

 

→ (kk)

12.03.2020

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.