Jezus 2020

Jezus Chrystus został zamordowany 1987 lat temu. Za tę zbrodnię odpowiedzialni są żydowscy kapłani i rzymscy urzędnicy, którzy nigdy nie zostali osądzeni. 

Ich bezkarność jest równoznaczna z bezkarnością zaborców, komunistów, hitlerowców, junt wojskowych i wszystkich tych, którzy w imię korzyści politycznych i finansowych dopuścili się ludobójstwa i przestępstw niższej wagi wymierzonych w narody i pojedyncze osoby.

Chrystus był niewygodny politycznie i społecznie. Jego nauka, bezkompromisowość i uczciwość uderzały bezpośrednio w nadzwyczajną kastę tworzącą ówczesny system.

Jezus jest symbolem wolności i determinacji, prawdy i niezłomności w dążeniu do zmian, wyzwolenia od przemocy i nienawiści.

Święty Paweł w liście do Galacjan pisze:

Chrystus dał nam wolność. Strzeżcie więc tej wolności i nie dajcie się niczym zniewolić! (…) Zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, aby gonić za przyjemnościami, ale aby okazywać innym miłość i pomagać im. Całe Prawo Mojżesza streszcza się bowiem w jednym przykazaniu: „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”. Jeśli więc zachowujecie się jak dzikie zwierzęta, kąsające się nawzajem i skaczące innym do oczu, to uważajcie, żebyście się przypadkiem nawzajem nie pożarli.

(…)  Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. I nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnych nieporozumień i zawiści.

→ M. Baryła

11.04.2020

• na zdjęciu: krucyfiks z kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Szczawnicy, foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

 

3 Replies to “Jezus 2020

  1. Nasuwa mi się pytanie: czy dla współczesnych Chrystus był równie ważny jak obecnie.
    Pomijając źródła Kościoła, to wydarzenia w Galilei nie zostały odnotowane w taki sposób jak oczekiwalibyśmy od wydarzeń, które wpłynęły na rozwój naszego świata. Właściwie
    należałoby napisać Naszego Świata, bo niewątpliwie chrześcijanie odpowiadają za stan obecny. Są źródła z lat późniejszych, ale z okresu najważniejszego brak. To trochę przypomina początki Wielkiej Lechii, która na szczęście nie miała aż tak dużego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.