Piotrków. Nożownik w areszcie

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim za numerem PR 1 Ds. 903.2020 od dnia 10 czerwca 2020r. prowadzi śledztwo przeciwko Michałowi K., podejrzanemu o to, że w dniu 8 czerwca 2020 r. po godzinie 22:00 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Gerarda N. zadał mu cios nożem sprężynowym o długości całkowitej 21,5 cm oraz długości ostrza 9,5 cm w prawą część klatki piersiowej.

Wywołało to u niego ranę cięto-kłutą klatki piersiowej pionową penetrującą do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowaną w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, które to obrażenia stanowiły rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała na czas dłuższy niż 7 dni, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W oparciu o uzyskaną z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację medyczną zasięgnięto opinii z zakresu medycyny sądowej – Instytutu Naukowo-Badawczego w Lublinie, w której stwierdzono, że Gerard N. doznał rany cięto-kłutej klatki piersiowej penetrującej do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowanej w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, co spowodowało rozstrój zdrowia i naruszenie czynności jego organizmu na czas dłuższy niż 7 dni.

W opinii stwierdzono także, iż rana pokrzywdzonego powstała w następstwie zadziałania (pchnięcia) narzędziem ostrym ostrokończystym, takim jak nóż. Natomiast z uwagi na charakter powikłań rany klatki piersiowej w postaci odmy prawej jamy opłucnowej z koniecznością stosowania drenażu, istniało prawdopodobieństwo śmierci, które można oszacować jako znaczne.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż do ugodzenia pokrzywdzonego doszło w sposób przypadkowy i niezamierzony.

Linia obrony podejrzanego pozostaje jednakże w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym śledztwa.

W dniu 10 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Michała K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W tymże dniu Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

→ PO / (kk)

25.06.2020

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.