Ludzie listy piszą… Piotrkowski “Frog” w czerwonym ferrari – odpowiedź z KMP

Do redakcji dotarło dziś pismo z-cy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim kom. Arkadiusza Koseli w sprawie poruszonej przez czytelniczkę “Gazety Trybunalskiej”, a dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

Chodzi o list opublikowany w materiale pt. “Ludzie listy piszą… Piotrkowski “Frog” w czerwonym ferrari” (> link).

Naczelnik Kosela pisze:

W odpowiedzi na przesłany e-mail dotyczący m.in. przekroczeń prędkości informuję, iż temat zwalczania tego typu zachowań wśród kierujących jest stałym elementem zadań każdego funkcjonariusza wydziału ruchu drogowego. Niemniej jednak funkcjonariusze tego wydziału zobligowani są również do egzekwowania zachowań zgodnych z prawem nie tylko w tym zakresie.

Każde z zadań nałożone na policję w tym również wymaganie respektowania przepisów ruchu drogowego od innych jego uczestników w tym także rowerzystów jest zadaniem równie ważnym i wpływającym w bardzo dużym stopniu na bezpieczeństwo.

Nadmieniam, że każde przekroczenie prędkości musi być potwierdzone odpowiednim pomiarem atestowanym urządzeniem, a nie subiektywnym odczuciem osoby obserwującej.

Dodatkowo do zadań funkcjonariuszy należy również obsługa wypadków i kolizji drogowych, kontrola pojazdów ciężarowych i komunikacji zbiorowej, ujawnianie kierujących w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu czy pod wpływem innych środków działających podobnie do alkoholu, a dodatkowo prowadzenie działań profilaktycznych związanych z szerzeniem wiedzy o bezpiecznych zachowaniach na drodze.

Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości wystawienia stałych posterunków pomiaru prędkości, a jedynie ich czasowe wykonywanie jak również represjonowania tylko jednego uczestnika ruchu drogowego.

Zgłaszaniu m.in. przekroczeń prędkości służy stworzona w tym celu przez KGP Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której w dużym stopniu funkcjonariusze czerpią informacje o ewentualnych przekroczeniach prędkości czy innych wykroczeniach popełnianych przez obywateli. W każdym przypadku naniesienia zagrożenia jest ono wnikliwie sprawdzane, a w chwili potwierdzenia cyklicznie kierowani są tam funkcjonariusze w celu jego eliminacji.

Tak właśnie dzieje się w Piotrkowie Tryb. przy ul. Piłsudskiego gdzie z początkiem roku potwierdzono naniesione zagrożenie przekroczenia prędkości i na chwilę obecną funkcjonariusze prowadzą tam cykliczne jej pomiary. Podobna sytuacja występuje w bardzo wielu miejscach naszego miasta.

Chciałbym również dodać, że zgłoszeń nagannych zachowań kierowców uwiecznionych w formie zapisu video można dokonywać dodatkowo na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakładce „STOP agresji drogowej” pod adresem stopagrsejidrogowej@ld.policja.gov.pl.

Komentarz

Odpowiedź insp. Koseli wydaje się nam rzeczowa i konkretna, a co najważniejsze potwierdza fakt zainteresowania policji użytkownikiem czerwonego samochodu, który, w subiektywnym odczuciu autorki listu do redakcji, nie stosuje się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Pod koniec roku zapytamy naczelnika WRD KMP w Piotrkowie czy sprawę udało się ostatecznie załatwić.

→ (kk)

1.10.2020

• foto: topspeed.com

• więcej o bezpieczeństwie ruchu drogowego: > tutaj

• więcej o  interwencjach “GT”: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.