Kolejne 6 lat więzienia dla “szatana z Piotrkowa” Mariusza T.

Za posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci oraz posiadanie wytworzonego wizerunku osoby małoletniej Sąd Rejonowy w Gostyninie wymierzył dziś, 6 kwietnia 2021 r., Mariuszowi T. karę łączną sześciu lat pozbawienia wolności, natomiast wobec drugiego oskarżonego, który stanął pod zarzutem posiadania wytworzonego wizerunku osoby małoletniej, sąd orzekł rok pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi T., nazywanemu “szatanem z Piotrkowa” i Mirosławowi S. płocka Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu w 2018 r. Śledztwo było prowadzone od 2016 r., gdy podczas policyjnego przeszukania w gostynińskim Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym odkryto m.in. u Mariusza T. pliki cyfrowe zawierające materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Mirosław S. był wówczas współlokatorem Mariusza T. Proces obu oskarżonych toczył się przed Sądem Rejonowym w Gostyninie od kwietnia 2019 r.

Mariusz T. był pierwszym, który trafił do gostynińskiego KOZZD na mocy ustawy z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie wobec życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Stało się to, gdy w 2014 r. zakończył odbywanie kary 25 lat pozbawienia wolności za popełnione w 1989 r. zabójstwo czterech chłopców – został wówczas skazany na karę śmierci zamienioną potem, na mocy amnestii, na 25 lat więzienia.

Proces Mariusz T. i Mirosława S. w sprawie posiadania pornografii dziecięcej podczas pobytu w KOZZD w Gostyninie toczył się z przerwami spowodowanymi m.in. trwającą pandemią i wynikającymi z tego obostrzeniami.

Na pierwszej rozprawie, w kwietniu 2019 r., na wniosek prokuratora, do którego przyłączyła się obrona Mariusza T. i Mirosława S., gostyniński Sąd Rejonowy wyłączył jawność postępowania w części – po odczytaniu zarzutów z aktu oskarżenia. Sąd podzielił argumentację wniosku prokuratorskiego, iż publiczne rozpoznanie sprawy, obejmującej posiadanie przez oskarżonych pornografii dziecięcej, mogłoby obrażać dobre obyczaje, a także – jak dodał – mogłoby naruszać dobro małoletnich.

W akcie oskarżenia płockiej Prokuratury Okręgowej zarzucono Mariuszowi T., że od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 r., podczas pobytu w KOZZD w Gostyninie, posiadał 20 plików komputerowych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego, a także plik zawierający wytworzone treści pornograficzne z wizerunkiem małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Taki plik posiadał również – jak wynika z aktu oskarżenia – Mirosław S., w okresie od stycznia do kwietnia 2016 r., przebywający w tym czasie w gostynińskim ośrodku.

Jak informowała wcześniej Prokuratura Okręgowa w Płocku, jeszcze w trakcie śledztwa Mariusz T. odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast Mirosław S. przyznał się do przedstawionego mu zarzutu.

W ostatnich latach Mariusz T. został już raz skazany za posiadanie pornografii dziecięcej w czasie, gdy przebywał jeszcze w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich w latach 2006-14. W lipcu 2015 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie orzekł wobec niego 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się, gdy podtrzymał go Sąd Okręgowy w Płocku, który w marcu 2016 r. odrzucił apelację obrony.

Sąd Rejonowy w Gostyninie zawiesił wykonanie kary wobec Mariusza T. do zakończenia jego pobytu w tamtejszym KOZZD. O tym, czy dalszy pobyt Mariusz T. w tym ośrodku jest niezbędny, decydował co pół roku, na podstawie opinii biegłych, Sąd Okręgowy w Płocku. We wrześniu 2019 r. Mariusz T. trafił ostatecznie do zakładu karnego, początkowo w Płocku, a potem do innej placówki penitencjarnej – w ramach obowiązującej procedury sąd zdecydował uprzednio, że może on odbyć zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.

Wcześniejszy proces o posiadanie przez Mariusza T. w latach 2006-14 pornografii dziecięcej toczył się przed gostynińskim Sądem Rejonowym w oparciu o akt oskarżenia wniesiony przez prokuraturę w Strzelcach Opolskich. Główny zarzut dotyczył posiadania przez niego w celi zakładu karnego, a także w domu w Piotrkowie Trybunalskim, sprowadzonych od nieustalonej osoby zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich na 1318 plikach komputerowych.

Inny zarzut tego aktu oskarżenia obejmował posiadanie przez Mariusza T. 18 plików komputerowych zawierających treści pornograficzne przedstawiające tzw. przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynnościach seksualnych – chodzi np. o przeklejanie twarzy dzieci na obrazy ciał osób dorosłych.

Do popełnienia wszystkich tych czynów doszło, gdy Mariusz T. za zgodą władz zakładu karnego w Strzelcach Opolskich mógł korzystać w celi z prywatnego komputera. Trzy twarde dyski przesłał do swojej matki w Piotrkowie Trybunalskim. To ona w 2014 r. zgłosiła organom ścigania, że na dyskach mogą znajdować się materiały z pornografią dziecięcą.

→ (kk) / źródło PAP

6.04.2021

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

 

One Reply to “Kolejne 6 lat więzienia dla “szatana z Piotrkowa” Mariusza T.”

  1. Zamknięta i dobrze strzeżona klatka, to jedyne miejsce dla takiego … tu zabrakło mi właściwego słowa. Uznanie dla ludzi, którzy nie wypuszczają go na wolność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.