Piotrków. Ile kosztuje utrzymanie pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej?

W Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie przy ulicy Żwirki 5 przebywa aktualnie 92 pensjonariuszy. Zarządzeniem nr 55 prezydenta miasta z dnia 16 marca 2021 r. miesięczny koszt pobytu jeden osoby ustalono na poziomie 5 465 zł.

Ponieważ kwota ta wydała się nam dość wysoka postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się kosztom DPS na przestrzeni kilku lat.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim na 2021 rok został wyliczony w oparciu o art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 ze zm.) oraz art. 15da ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.2327 ze zm.).

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021 rok został wyliczony w oparciu o koszty działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim z roku poprzedniego to jest 2020, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty oraz środków zewnętrznych przekazanych w związku z wystąpieniem COVID-19. Składowe tego kosztu przedstawia poniższa tabela:

Dane: UM Piotrków. Kliknij, aby powiększyć.

Średni koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Piotrkowie Tryb. w 2021 roku stanowią zatem: koszty działalności Domu w 2020 roku tj. 6 442 415,38 zł, powiększone o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na 2021 rok tj. o 101,8%i podzielone przez sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach tj. 1200, co daje kwotę: 5.465 zł.

Dla porównania koszty utrzymania DPS w latach 2007-2011 i 2016-2020

Dane: UM Piotrków. Kliknij, aby powiększyć.
Dane: UM Piotrków. Kliknij, aby powiększyć.

Jak więc widać na przestrzeni roku pobyt jednej osoby wzrósł w piotrkowskim DPS z 4462 zł w 2020 r. do 5465 zł w 2021, a więc o blisko 25%!  Różnica w ujęciu rocznym wynosi aż 1 mln 100 tys. zł.

→ (mb)

16.04.2021

• foto: pixabay.com

 

4 Replies to “Piotrków. Ile kosztuje utrzymanie pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej?

  1. Ciekawa jest również kwota utrzymania jednego dziecka w Domu dziecka, w Piotrkowie to kwota ponad 5.700 zł !!! miesięcznie.

  2. A jak zmienia się stan zdrowia pensjonariuszy po przyjęciu do placówki ?? BMI rośnie/maleje czy jest prawidłowe ?

    Jaki jest średni czas pobytu w domu pomocy społecznej ?

    Czy zdiagnozowana osoby z depresją ?

  3. Ciekawa informacja. Koszt pobytu w prywatnym DPS tuż za granicami miasta wynosi 3000 zł. Może czas zmienić formule i rozpisać przetarg na prowadzenie DPS. Bo na tym przykładzie świetnie widać, jak gospodarne jest miasto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.