Proces Jezusa

Żydzi oskarżyli Jezusa o bluźnierstwo, gdyż twierdził, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Podczas rozpraw złamano postanowienia ówczesnego kodeksu i zapisów zawartych w Talmudzie m. in. pogwałcono prawo oskarżonego do obrony. Przewód sądowy przypominał rozprawy, jakie setki lat później miały miejsce w państwach totalitarnych, także w Polsce.

Pomimo braku dowodów winy, Jezusa Nazarejczyka skazano na karę śmierci.

Trzy pozostałe posiedzenia odbyły się przed urzędnikami rzymskimi: Poncjuszem Piłatem – prefektem Judei i Herodem Antypasem i miały charakter typowo polityczny. Chrystusowi zarzucono działalność antyrzymską, co w praktyce oznaczało nawoływanie do buntu przeciwko okupantom. Mimo to, Piłat po wysłuchaniu Jezusa nie znalazł podstaw do Jego ukarania, jednak w wyniku nacisków faryzeuszy i ludu skapitulował.

23 Lecz tłum coraz głośniej domagał się ukrzyżowania Jezusa. 24 W końcu Piłat uległ ich żądaniu i wydał wyrok. 25 Wypuścił z więzienia Barabasza, skazanego za wywołanie rozruchów i morderstwo, a Jezusa oddał w ich ręce.

26 Tłum poprowadził więc Jezusa na miejsce egzekucji. Tą samą drogą wracał właśnie z pola do Jerozolimy niejaki Szymon z Cyreny. Żołnierze zmusili go do niesienia za Jezusem Jego krzyża. 27 A podążały za nimi ogromne tłumy, wśród nich wiele kobiet, rozpaczających nad losem Jezusa.

Jezus został zamordowany w wyniku spisku ludzi, dla których okazał się zagrożeniem. W imię utrzymania władzy posunęli się do instrumentalnego traktowania prawa, dopasowywania go do aktualnych potrzeb społeczno-światopoglądowych, preparowania fałszywych dowodów, manipulowania faktami. Kierował nimi strach przed utratą przywilejów, korzyści politycznych i majątkowych.

Proces przed żydowskim sądem religijnym jest określany mianem najbardziej haniebnego w dziejach ludzkości.

Śmierć Jezusa na krzyżu oprócz wymiaru religijnego winna nieustannie budzić refleksje dotyczące znaczenia praworządności i sprawiedliwości.

→ Mariusz Baryła

30.03.2018

• ilustracja: Mihály von Munkácsy „Jezus przed Piłatem” (1881); olej na płótnie, 89 × 116 cm; Musée d’Orsay; repr. Ondra Havala, 2009; źródło: commons.wikimedia.org

• czytaj także: > “Jezus 2020”

 

One Reply to “Proces Jezusa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.