XVII Festiwal Złoty Środek Poezji

Kutno, miasto średniej wielkości w Polsce centralnej, posiada kilka cech wyróżniających, jedną z nich jest dynamicznie działający dom kultury.

To właśnie KDK wespół z miejskim Centrum Teatru, Muzyki i Tańca i Domem Literatury w Łodzi był organizatorem poetyckiego Festiwalu “Złoty Środek Poezji”, którego 17. edycja trwała 2, 4 i 5 czerwca 2021 r.

Plakat. Kliknij, aby powiększyć.

Program imprezy był bardzo bogaty i starannie przygotowany, a bezpośredni nadzór nad nim sprawowała Aleksandra Kołodziejek dbając nie tylko o wysoki poziom merytoryczny całości, ale także o twórczą, bezpretensjonalną atmosferę.

Podczas festiwalu odbyły się spotkania z autorami, prezentacje literackie, panele dyskusyjne, finały konkursów, a także wydarzenia on-line realizowane w Domu Literatury. Publiczność zgromadzona przed monitorami i w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca uczestniczyła w rozmowach prowadzonych przez: Karola Maliszewskiego, Artura Bursztę, Małgorzatę Lebdę, Agnieszkę Wolny-Hamkało, Katarzynę Michalczak, Barbarę Klicką, Rafała Gawina, Grażynę Baranowską, Aleksandrę Kołodziejek.

W sobotę, 5 czerwca, ostatniego dnia festiwalu, nastąpiło rozstrzygnięcie trzech konkursów literackich.

Jury XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy 2020 r. w składzie: Piotr Śliwiński, Adam Wiedemann i Jakub Kornhauser przyznało I miejsce Agnieszce Kłos za tom wierszy “Wyższa czułość”, II miejsce – Tomaszowi Fijałkowskiemu za książkę “Strona bierna”, dwa III miejsce otrzymali: Łukasz Barys za “Wysokie słońce” i Filip Matwiejczuk za “Różaglon”, wyróżnienia przypadły w udziale: Joannie Bociąg za “Boję się o ostatnią kobietę” i  Jarosławowi Dudyczowi za “Czarną skrzynkę”.

W XIV Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca wiersze oceniali: Adam Wiedemann, Grażyna Baranowska, Barbara Klicka i Jakub Kornhauser. Dwa I miejsca zajęli: Elżbieta Wiśniewska i Kacper Płusa, II nagrodę otrzymał Michał Krawczyk, III miejsce przypadło Emilii Mazur, a wyróżnienia przyznano Annie Buchalskiej i Mariuszowi Baryle.Laureatami I Konkursu Poetyckiego “Wyciągi z szuflady” zostali: Nina Gardolinska (I miejsce, młodzież), Maja Chodorowska (II miejsce, młodzież), Weronika Jasinska (III miejsce, młodzież), Arkadiusz Aulich (wyróżnienie, dorośli). Prace oceniało jury: Katarzyna Michalczak Grażyna Baranowska, Aleksandra Kołodziejek.

Oprawę plastyczną tegorocznej edycji festiwalu stworzyła Marta Hell’a Fijalkowska.

Poezja polska ma się bardzo dobrze. Wiersze uczestników XVIII Festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie są tego najlepszym potwierdzeniem.

→ K. Kozielski / współpraca (mb)

15.06.2021

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o poezji: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.