Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący abp. Wiktora Skworca

Dziś w południe Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej przekazało mediom informację w sprawie abp. Skworca. Publikujemy wiadomość bez skreśleń i komentarza.


Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący abp. Wiktora Skworca metropolity katowickiego, biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie zgłoszenia dokonanego przez abp. Wiktora Skworca – przeprowadziła postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

Po zakończeniu powyższego dochodzenia i w związku ze swoimi wcześniejszymi oświadczeniami, abp Wiktor Skworc:

– złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski;
– złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski;
– zobowiązał się wesprzeć finansowo – z prywatnych środków – wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego;
– poprosił o wyznaczenie Arcybiskupa Koadiutora.

Kraków, dnia 9 lipca 2021 r.


Abp Wiktor Skworc urodził się 19 maja 1948 r. w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rodzinie górniczej. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej w 1966 r. zgłosił się do Seminarium Śląskiego w Krakowie. Już jako diakon został posłany do NRD, gdzie był duszpasterzem Polaków, pracujących w Dreźnie i Lipsku. Od tego czasu datują się jego kontakty z Niemcami, które do dziś podtrzymuje.

Zgodnie z wymaganiami ówczesnego biskupa diecezji studia przerwał na rok by zatrudnić się jako górnik dołowy w kopalni węgla kamiennego „Walenty – Wawel” w Rudzie Śląskiej.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1973 r., 19 kwietnia tego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp Herberta Bednorza. W latach 1975-1980 był sekretarzem i kapelanem bp. katowickiego. W 1979 r. uzyskał licencjat z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1995 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk humanistycznych na tej samej uczelni. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał: „Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989”.

Siedem lat po święceniach pełnił funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Na tym stanowisku był jednym z głównych organizatorów wizyty Jana Pawła II w Katowicach w roku 1983. Utworzył też fundusz pomocy dla księży misjonarzy, przyczynił się do wybudowania domu dla księży emerytów, a także do powstania w Katowicach klasztoru sióstr karmelitanek. W okresie stanu wojennego tworzył wraz z innymi i brał udział w działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym, organizując wszechstronną pomoc dla internowanych i więzionych oraz ich rodzin.

Dnia 13 grudnia 1997 r. Jan Paweł II mianował ks. Skworca biskupem tarnowskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego 6 stycznia 1998 r. w bazylice św. Piotra na Watykanie.

W ciągu 14 lat rozbudował seminarium diecezjalne, rozbudził świadomość misyjną wiernych, a w zbiórki na misje zaangażował dzieci i młodzież. Za jego rządów diecezja wysyłała najwięcej misjonarzy w całej Polski, doprowadził do powstania Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży „Kana”, założył Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, która każdego roku funduje ponad 100 stypendiów dla młodych z całej diecezji. Jako biskup tarnowski został przewodniczącym Rady Ekonomicznej KEP (2006-2011), przewodniczącym Komisji Misyjnej KEP (2001-2011) i delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Kirche in Not”. W 2005 r. Benedykt XVI mianował go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W roku 2007 został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Z nominacji Nuncjusza Apostolskiego w Polsce jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej (od 2010).

29 października 2011 bp Wiktor Skworc został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą katowickim.

Na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP został wybrany 6 października 2015 roku, podczas 370. Zebrania Plenarnego KEP. Metropolita katowicki zastąpił dotychczasowego przewodniczącego tego gremium abpa Stanisława Gądeckiego.

→ (kk)

9.07.2021

• foto: foto: Adrian Tync / wikipedia.org

• źródło: episkopat.pl

• czytaj także: > “Jak ks. Isakowicz-Zaleski tropi abp. Wiktora Skworca”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.