Ministerstwo Finansów zapowiada walkę z oszustami podatkowymi

W ramach “Polskiego ładu” Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić rozwiązania, które ułatwią walką z szarą strefą. Chodzi m.in. o zatrudnianie pracowników “na czarno” oraz o wypłacanie części wynagrodzenia bez odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Problem istnieje w większości małych firm i dotyka nie tylko fiskusa, ale przede wszystkim pracowników, którzy godzą się na niezgodny z prawem proceder.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w ten sposób do państwowej kasy nie trafia co najmniej 1,5 mld złotych rocznie z tytułu nieopłaconych podatków i składek. Tracą na tym także pracownicy, których wynagrodzenia są zaniżane i w przypadku przejścia na emeryturę, czy zwolnienia lekarskiego dostaną znacznie mniej pieniędzy.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski na pytania przedstawicieli PAP dotyczące tej kwestii odpowiedział:

Aktualnie system podatkowy nie zabezpiecza dostatecznie osób, które nie godzą się na pracę na czarno. Trzeba ochronić pracownika i zniechęcić do uprawiania nielegalnego procederu tych pracodawców, którzy nie dbają o zabezpieczenia swoich pracowników, ich ubezpieczenie i stabilność zatrudnienia. To nie jest fair wobec nich, ale także wobec innych firm, tych, które działają uczciwie.

Ministerstwo Finansów w swoim projekcie zapisało likwidację tych przepisów, które obecnie nakazują pracownikowi konieczność zapłaty nieodprowadzonego od swojej pensji podatku wraz z odsetkami karnymi w sytuacji, kiedy poinformuje on inspekcję pracy czy urząd skarbowy o otrzymywaniu części czy całości wynagrodzenia “pod stołem”. Znikną też zapisy, na mocy których takiemu pracownikowi grozi obecnie odpowiedzialność karna za niezadeklarowanie podatku za rok, w którym uzyskał on dochód.

Wiceminister dodał także:

Projektowane przepisy, mają całkowicie odwrócić tę sytuację – dać ochronę pracownikowi sygnaliście, który poinformuje odpowiednie służby i przenieść ciężar na nieuczciwego pracodawcę. Liczymy, że po zmianie pracownicy nie będą się obawiać walki o swoje prawa, o to co im się należy.

Nowe przepisy mają także na celu wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej pracodawcy. Za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia nierzetelnemu pracodawcy zostanie przypisany przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przychodem z działalności gospodarczej będą również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

Dodatkową karą dla nierzetelnych pracodawców ma być wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego “pod stołem”. W ten sposób – jak wynika z wyjaśnień MF – to nieuczciwy pracodawca przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika. Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą również składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

Także składki na ubezpieczenia społeczne, należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego “pod stołem”, będą w całości finansowane przez pracodawcę. Podobnie będzie w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne. One także, w razie stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, zostaną sfinansowane przez przedsiębiorcę – poinformowało MF.

Nowe przepisy, według planów resortu finansów, mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

→ PAP / (kk)

9.08.2021

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• źródło: PAP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.