Piotrkowskie Wodociągi. Jakie zatrudnienie? Jaki zysk?

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. jest monopolistą w dostawie wody i oczyszczaniu ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Czy taki status pozwala spółce generować przyzwoity zysk, inwestować i nadmiernie nie obciążać kieszeni swoich klientów?

Organem założycielskim Piotrkowskich Wodociągów jest Urząd Miasta Piotrkowa. Aktualnie funkcję prezesa zarządu pełni były prezydent miasta Michał Rżanek. W radzie nadzorczej zasiadają: Marek Krawczyński – prezes innej miejskiej spółki – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej; Bogdan Bujak – były poseł SLD; Stanisław Cubała – były starosta piotrkowski, w przeszłości tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa ps. “Okrza” (> link).

W ujęciu 6-letnim zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie przekraczało 200 osób, jednak niepokojąco wysoki jest wskaźnik pracowników administracyjnych.

Zatrudnienie w latach 2015-2020. Kliknij, aby powiększyć.

Roczne wyniki finansowe netto, zadłużenie i dotacje przedstawiają się następująco:

Dane finansowe w latach 2015-2020. Kliknij, aby powiększyć.

Zadłużenie w latach 2015-2016 wynikało z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonych na zakup specjalistycznych samochodów.

Zarząd spółki poinformował “Gazetę Trybunalską”, że podmiot nie zaciąga kredytów bankowych, wszystkie zobowiązania wobec klientów i budżetu reguluje terminowo.

→ M. Baryła

15.11.2021

• foto/źródło: mapy google

•  Więcej o “Na tropie pieniędzy” > tutaj

 

One Reply to “Piotrkowskie Wodociągi. Jakie zatrudnienie? Jaki zysk?”

  1. A ileż to prawdy jest w plotce, że pewne wodociągi, prawdopodobnie po telefonach od włodarza miasta do prezesa wodociągów itd. itp. opieszale działały w sprawie zakręcenia wody w lokalach pewnej spółdzielni, która to z kolei miała problemy z pewnym najemcom kiełbasianym ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.