Nie będzie delegalizacji ONR. Stanowisko krakowskiej prokuratury

Prokuratura Regionalna w Krakowie przez cztery lata prowadziła postępowanie dotyczące Obozu Narodowo-Radyklanego celem ustalenia, czy istnieją przesłanki mające na celu delegalizację organizacji. Wynik jest korzystny dla ONR.

Od 2017 roku skierowano do organów ścigania cztery wnioski o delegalizację ONR. Składali je m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Sprawą zajmowała się najpierw Prokuratura Okręgowa w Krakowie, następnie sprawa trafiła do Prokuratury Regionalnej.

Dziś, 18 stycznia 2022 r. na stronie internetowej krakowskiej prokuratury ukazał się komunikat o treści:

Prokuratura Regionalna w Krakowie pod sygn. RP III Pc 113. 2020 prowadziła postępowanie o charakterze pozakarnym, w sprawie badania podstaw do wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem o delegalizację Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2261).

Zgodnie z treścią cytowanego przepisu prokuratorowi przysługuje prawo do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

W wyniku analizy zgromadzonego w tej sprawie materiału, a w szczególności opinii: historyka prof. Szymona Rudnickiego, Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „ANALITYKS” w Poznaniu Zakład Lingwistyki i Psychologii oraz kompleksowej opinii opracowanej przez Instytut Pamięci Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, dr. hab. Mieczysława Rybę i dr. hab. Wojciecha Turka, a także akt postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury na terenie całego kraju stwierdzono, iż brak jest podstaw do wystąpienia z takim wnioskiem.

Pozyskany materiał nie wykazał bowiem, aby w stosunku do działalności Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2261).

Przede wszystkim należy wskazać, że w żadnym z postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury nie stwierdzono, aby czyny będące ich przedmiotem stanowiły publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych przez członków Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny. Żadne z tych postępowań nie zostało zakończone skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do Sądu.

Także analiza działań organu nadzoru – w tym przypadku Prezydenta Miasta Krakowa- nie wykazała, aby wobec Stowarzyszenia stosowano wcześniej środki nadzorcze z powodu zachowania sprzecznego z prawem.

Z kolei uzyskane w tej sprawie opinie reprezentują szerokie spektrum poglądów funkcjonujących w przestrzeni społecznej, dotyczących ocen działalności Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny a zaprezentowane w nich wnioski nie dają podstaw do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny.

W tym stanie rzeczy Prokuratura Regionalna Krakowie odmówiła wystąpienia z wnioskiem o delegalizację Stowarzyszenia Obóz Narodowo- Radykalny z siedzibą w Krakowie.

Komentarz

Takie rozstrzygnięcie powinno spowodować, że po każdej próbie nazwania ONR organizacją faszystowską, zarząd stowarzyszenia winien kierować prywatne akty oskarżenia i pozwy wobec osób, którzy publicznie dystrybuują takie twierdzenia, lub manipulują faktami. Najczęściej wywodzą się one ze środowisk lewicowych, postkomunistycznych, liberalnych, a więc tych, które historycznie mają krew na rękach, a obecnie uzurpują sobie prawo rozstrzygania jaki kształt powinna mieć polska scena polityczna.

Warto przy okazji zapoznać się z materiałem pt. “Oświadczenie Zarządu Głównego ONR ws. postanowienia wyroku Sądu Najwyższego”, który dostępny jest: > tutaj.

→ M. Baryła

18.01.2022

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj: > “Polska bez ONR-u nie istnieje”

• więcej o ONR: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.