50 osób i firm na liście sankcyjnej MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło we wtorek 26 kwietnia listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Jej celem jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. 

“Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski” powiedział minister Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej.

Jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca 50 pozycji tj. najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Minister Kamiński i wiceminister Wąsik podczas spotkania z dziennikarzami. @6/04/2022 r. Foto: MSWiA.

W zestawieniu znajdują się m.in.: Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro – rosyjski potentat na rynku nawozów oraz GO SPORT, który ma swoje sklepy w wielu miejscach w Polsce. Będą tam również wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu.

Za łamanie sankcji grozi kara administracyjna w wysokości 20 mln zł. Te kary będzie nakładała Krajowa Administracja Skarbowa. Podobna dotyczy ubiegania się o zamówienia publiczne podmiotu objętego zakazem. Za łamanie sankcji czy próbę ich obchodzenia przewidziane są także kary z kodeksu karnego.

Przykładowy wpis:

KASPERSKY (KASPERSKY LAB)

39A/2 Leningradskoje Szosse, 125212 Moskwa, Rosja

Podmiot jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej), objęty sankcjami USA. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Na chwilę obecną ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii
i Litwy.

Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz prowadzącego dystrybucję niebezpiecznego oprogramowania może pozytywnie wpłynąć na poziom krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez zwiększenie świadomości podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Ograniczenie popytu na produkty Kaspersky Lab może wpłynąć na zmniejszenie przychodów firmy, a tym samym zmniejszyć dochody budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.

– zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,

– zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,

– zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,

– wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

Pełna lista znajduje się: > tutaj.

→ (kk)

29.04.2022

• collage: barma / Gazeta Trybunalska

• źródło: MSWiA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.