Wielki Piątek na Wawelu 2022 r. (dużo zdjęć)

Liturgia Męki Pańskiej sprawowana w katedrze na Wawelu przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (ur. 1949 r.) w Wielki Piątek 15 kwietnia br. miała nie tylko głęboki wyraz duchowy i teologiczny, ale także dostarczyła wielu wrażeń o charakterze estetycznym.

W miniony piątek w wawelskiej katerze, symbolu polskości i katolicyzmu, arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski w otoczeniu kapituły, prezbiterów, asysty i wiernych celebrował Liturgię Męki Pańskiej.

Okładka wydawnictwa pod redakcją ks. Pawła Barana. REpr. Gazeta Trybunalska. Kliknij, aby powiększyć.

Porządek uroczystości został opisany w 100-stronicowym, bardzo starannie przygotowanym przewodniku pt. “Niedziela Palmowa i Święte Triduum Paschalne” wydanym na zamówienie Parafii Archikatedralnej na Wawelu przez Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Na wszystkich miejscach dla wiernych rozłożono po jednym bezpłatnym egzemplarzu, który stał się piękna pamiątką tegorocznych obchodów.

Na zamieszczonych poniżej, czterdziestu siedmiu fotografiach prezentujemy przebieg liturgii. Jej podniosły charakter, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, uzupełniono muzyką i śpiewem w wykonaniu Witolda Zalewskiego, Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego i Scholi Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Niemal pół godziny trwało przedstawienie męki Jezusa opisanej w Ewangelii wg św. Jana. I choć słowa te są doskonale znane, ich odśpiewanie w tym wyjątkowym otoczeniu spotęgowane zostało przez uczucia często nierozpoznawalne, mające swoje źródło w wierze i metafizyce:

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę oddał ducha.
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

W homilii ks. arcybiskup skupił się na rozważaniach na temat “prawdy”. Powiedział m. in.:

Chrystus Nauczycielem prawdy. Stąd Jego słowo „pragnę”, wypowiedziane z wysokości z krzyża, wyrażało nie tyle pragnienie czysto fizyczne, ile pragnienie, by Jego uczniowie żyli w prawdzie. By móc być w prawdzie, by nie dać się zwieść, by trwać, by takimi byli Jego uczniowie, Chrystus modlił się w Wieczerniku: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Po kazaniu metropolity krakowskiego nadszedł czas na modlitwę powszechną, a następnie na adorację krzyża i obrzędy Komunii Świętej.

Dwu i półgodzinną ceremonię zakończyło wystawieniu Najświętszego Sakramentu i modlitwa w Kaplicy Trójcy Świętej. Jej słowa brzmiały:

Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

→ (mb)

21.04.2022

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o abp Jędraszewskim: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.