Poważne problemy prawne adwokata nowej ery

Polska Agencja Prasowa poinformowała dziś, że organy dyscyplinarne łódzkiej Izby Adwokackiej prowadzą cztery postępowania wobec adwokata Pawła K., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Dotyczą one m.in. wypadku, obrażenia prokuratora, kontrowersyjnych wypowiedzi prawnika w internecie i rapowanie utworu pt. “Papuga”.

Łódzkiemu prawnikowi za przewinienia dyscyplinarne w każdym z prowadzonych wobec niego postępowań grozi kara upomnienia, nagany, kara pieniężna, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz wydalenie z zawodu adwokata.

W jednej z zakończonych nieprawomocnym wyrokiem spraw, Paweł K. został ukarany karą czterech miesięcy zawieszenia wykonywania zawodu. Ma też trzyletni zakaz pełnienia funkcji patrona aplikantów adwokackich.

Od czego się zaczęło?

Pod koniec września ub. r. na lokalnej drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto zderzyło się z samochodem, którym kierował łódzki adwokat Paweł K. Dzień po wypadku adwokat zamieścił w internecie film, na którym stwierdził m.in., że “to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły” (zobacz: > tu) Innym przejawem aktywności prawnika w mediach społecznościowych było opublikowanie na Instagramie nagrania, na którym Paweł K. wraz z żoną (także adwokatką) wykonywał fragment zawierający wulgarne treści utworu rapera Maty pt. “Papuga”. Poskutkowało to wytoczeniem mu szeregu postępowań przez rzecznika dyscyplinarnego łódzkiej Izby Adwokackiej.

Jak przekazała w środę PAP rzecznika prasowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Anna Mrożewska, wobec Pawła K. prowadzone są obecnie cztery postępowania dyscyplinarne, a w kolejnym nie zostały mu jeszcze przedstawione zarzuty.

“Pierwsze z nich dotyczy wypowiedzi mecenasa w przestrzeni medialnej na temat ‘trumny na kółkach’ oraz zamieszczenia w internecie zdjęcia wskazującego na naruszenie przez pana mecenasa przepisów o prawie w ruchu drogowym. W tej sprawie odbyła się rozprawa, na której odczytano mecenasowi zarzuty. Nie przyznał się on do zarzucanych mu czynów, de facto odmówił składania wyjaśnień, stwierdzając, że będzie odpowiadał jedynie na pytania swojego obrońcy” – wyjaśniła rzeczniczka.

Dodała, że sprawa została odroczona bezterminowo z uwagi na złożone wnioski dowodowe, które mają być rozpoznane przez Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym na 2 czerwca. Dotyczą one wniosku oskarżyciela o zwrócenie się do Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) o udostępnienie i włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego ekspertyzy wykonanej na zlecenie NRA na temat zasięgu społecznego wypowiedzi prawnika. Ze strony Pawła K. i jego obrońcy złożono zaś wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów związanej ze stanem psychicznym prawnika w momencie nagrywania filmu i jego publikacji w mediach społecznościowych.

Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi postawił też zarzut naruszenia godności zawodu i etyki adwokackiej zarówno Pawłowi K., jak i jego żonie wz. wykonywaniem utworu pt. “Papuga” opublikowanym w mediach społecznościowych. Sprawa trafiła już do Sądu Dyscyplinarnego i czeka na wyznaczenie terminu.

Dwie kolejne sprawy będące na etapie dochodzenia dyscyplinarnego związane są z samym wypadkiem. Dotyczą one ewentualnego sprawstwa śmiertelnego wypadku, a także obecności kokainy we krwi prawnika.

“Prowadząca postępowanie w sprawie wypadku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przesłała rzecznikowi dyscyplinarnemu odpis postanowienia o przestawieniu zarzutów panu mecenasowi. Rzecznik po zapoznaniu się z nim będzie podejmował dalsze kroki” – wyjaśniła adw. Mrożewska.

Zaznaczyła, że w przypadku postępowania na obecność śladowych ilości kokainy w chwili wypadku, rzecznik dyscyplinarny nie postawił mecenasowi zarzutów. Decyzję w tej sprawie podejmie po przeanalizowaniu opinii zebranych przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. “Na razie postępowanie toczy się w sprawie. Jeszcze nie weszło ono w fazę przedstawienia zarzutów. Dlatego nie można mówić, że toczy się przeciwko Pawłowi K.” – podkreśliła rzeczniczka.

Nieprawomocnym wyrokiem czterech miesięcy zawieszenia wykonywania zawodu, trzyletnim zakazem sprawowania patronatu oraz obowiązkiem przeproszenia pokrzywdzonych, którymi są prokurator oraz instytucja prokuratury zakończyło się kolejne z postępowań dyscyplinarnych wobec Pawła K. Adwokat w mediach społecznościowych miał w sposób naruszających dobre imię wyrażać się o jednym z prokuratorów w kontekście jego pracy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

“Wyrok jest nieprawomocny. Po dostarczeniu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem wszystkim stronom – oskarżycielowi, jak i panu mecenasowi, a także Ministerstwu Sprawiedliwości przysługiwać będzie prawo wniesienia odwołania do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie” – dodała adw. Mrożewska.

Czwarte z postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec Pawła K. dotyczy zamieszczenia przez niego w przestrzeni medialnej wypowiedzi godzących w dobre imię sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Jest ono na etapie dochodzenia dyscyplinarnego.

W maju Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłosiła Pawłowi K. zarzut spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie osoby w wieku 53 i 67 lat. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Jak wynika ze zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego a w szczególności oględzin prowadzonych na miejscu zdarzenia, przesłuchań świadków, opinii powołanych w sprawie biegłych w dniu 26 września 2021 roku Paweł K. ok. g. 17.40 w pobliżu miejscowości Stare Włóki w gminie Barczewo na drodze wojewódzkiej 595 na trasie Barczewo-Jeziorany naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Według prokuratury podejrzany, kierując samochodem marki mercedes, nie dostosował się do oznakowania poziomego, przekroczył linię podwójną ciągłą wyznaczającą oś jezdni, zjechał pojazdem na lewą stronę drogi, wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do wypadku drogowego polegającego na zderzeniu z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki audi 80, w wyniku czego zginęły dwie kobiety: kierująca autem i pasażerka.

Paweł K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł oraz powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych.

22 kwietnia na stronie internetowej łódzkiej izby adwokackiej ukazało się oświadczenie podpisane przez rzeczniczkę adw. A. Mrożewską o treści:

W związku z informacjami dotyczącymi łódzkiego adwokata, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zginęły dwie kobiety wskazuję, że część z nich jest niezgodna z rzeczywistością.

Bezpośrednio po ujawnieniu informacji o samym zdarzeniu, jak i wypowiedziach adwokata w mediach społecznościowych, Dziekan ORA w Łodzi adw. dr Sylwester Redeł wydał oświadczenie, w którym wyraził krytyczny stosunek do wypowiedzi adwokata oraz wskazał, że Rzecznik Dyscyplinarny Izby Łódzkiej niezwłocznie wszczął w tym zakresie postępowania dyscyplinarne – dotyczące zarówno odpowiedzialności za wypadek jak i dotyczące jego wypowiedzi w mediach społecznościowych. Podkreślić należy, iż są to dwa odrębne postępowania.

Od samego początku tej sprawy mylone są postępowania dyscyplinarne dotyczące samego wypadku jak i wypowiedzi w mediach społecznościowych, co podważa rzetelność prezentowanych informacji.

Postępowania dyscyplinarne prowadzone przez organy adwokackie dotyczące wypowiedzi medialnych, zostały zakończone wnioskami do sądu dyscyplinarnego (odpowiednik aktu oskarżenia), gdyż pozwolił na to zgromadzony materiał dowodowy. Sprawy te toczą się przed Sądem Dyscyplinarnym Izby Łódzkiej. Postępowanie przed sądem jest prowadzone sprawnie, a czynności procesowe podejmowane są bez zbędnej zwłoki. Patrząc na dynamikę czynności sądowych Sądu Dyscyplinarnego, są one zdecydowanie sprawniejsze niż w postępowaniach w sądach powszechnych. Zarówno rozprawy, jak i informacje o sprawie pozostają jawne, są także w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak więc jakiekolwiek zarzuty co do przewlekłości postępowań dyscyplinarnych lub braku właściwej reakcji pionu dyscyplinarnego na zachowanie obwinionego adwokata są nieprawdziwe.

W sprawie samego wypadku drogowego również niezwłocznie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Do chwili obecnej adwokatowi w sprawie karnej nie zostały przedstawione przez prokuraturę żadne zarzuty, a więc w świetle naczelnych zasad praworządności w Polsce jest on osobą niewinną. Z uwagi na to, że do dziś prokuratura nie zdołała uzyskać opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz toksykologii i na tej podstawie ustalić sprawstwa czynu, zarzut opieszałości stawiany organom dyscyplinarnym Izby Łódzkiej Adwokackiej jest nieuzasadniony. Rzecznik Dyscyplinarny działając zgodnie z polskim prawem podejmie niezwłocznie wszelkie czynności procesowe, o ile prokuratura udostępni akta sprawy oraz przekaże uzyskane opinie biegłych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się osądzaniu kogokolwiek w oparciu o informacje medialne, bez przedstawienia komukolwiek zarzutów i bez przeprowadzenia niezależnych opinii biegłych. Przedstawienie zarzutów przez prokuraturę i opinie biegłych mogą być podstawą wniosku Okręgowej Rady Adwokackiej, aby Rzecznik Dyscyplinarny wystąpił o zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych, o czym wielokrotnie wypowiadał się już Dziekan ORA w Łodzi. Ewentualna ostateczna decyzja w tym zakresie należeć będzie oczywiście do niezależnych organów Izby Łódzkiej, jakimi są Rzecznik Dyscyplinarny oraz Sąd Dyscyplinarny.

→ Bartłomiej Pawlak / PAP / js / (kk)

1.06.2022

• foto / źródło: twitter.com

 

One Reply to “Poważne problemy prawne adwokata nowej ery”

  1. Przecież to zwykły ćpak leśny, chwilowo wsadzony w siodło “adwokata”. Spadnie z rowerka, staruchy tego dopilnują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.