Piotrków. Ile miasto zarabia na płatnym parkowaniu?

Strefa płatnego parkowania w Piotrkowie jest stosunkowo niewielka i obejmuje ścisłe centrum miasta. Jakie z tego tytułu korzyści osiąga Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat roczne wpływy do kasy ZDIUM nie przekroczyły 1,4 mln złotych. Kompletne zestawienie wygląda następująco:

2015 – 1 337 048,07 zł
2016 – 1 307 742,42 zł
2017 – 1 209 061,72 zł
2018 – 1 154 769,01 zł
2019 – 1 185 165,85 zł
2020 – 902 017,00 zł
2021 – 1 275 058,85 zł
do 30.09.2022 – 1 127 479,27 zł

Nie oznacza to wcale, że wszystkie pieniądze stały się własnością Zarządu Dróg. Pomiędzy kierowcą dokonującym opłaty parkingowej a zarządcą drogi jest pośrednik – to prywatna firma, która zajmuje się organizacją i obsługą strefy płatnego parkowania. Do zadań podmiotu należy:

a) urządzenie i wyposażenie SPP w parkometry i inne urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania SPP;

b) dozór techniczny i administracyjny oraz kompleksowy serwis, gwarantujące stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych polegające na: bieżącej wymianie zużytych części parkometru (drukarek, czytników monet, wyświetlaczy, akumulatorów, itp.), bieżącej wymianie papieru do wydruku biletów;

Godzina postoju w Piotrkowie kosztuje 3 zł. Kliknij, aby powiększyć.

c) pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych, opłat za identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta, opłat za identyfikator postojowy dla służb wymienionych w uchwale rady miasta, opłat za identyfikator postojowy dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów i przekazywanie ich Zarządowi Dróg, dokumentowanie i ewidencjonowanie przychodów, udzielanie odpowiedzi na wnioski kierowców dotyczące powstania z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, przechowywanie i transportowanie wpływów gotówkowych SPP;

d) wydawanie identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej;

e) rozliczanie rzeczywistego czasu postoju w PPN z wykorzystaniem telefonu komórkowego w oparciu o system pozostający w dyspozycji Wykonawcy;

f) kontrolę uiszczania opłat przez kierowców parkujących w PPN;

g) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie biura obsługi klienta, które ma się mieścić w budynku zlokalizowanym na ulicy objętej strefą płatnego parkowania.

Mapa SPP w Piotrkowie. Źródło: ZDiUM. Kliknij, aby powiększyć.

Za wykonaną i odebraną usługę w rozliczeniu miesięcznym ZDiUM płaci wykonawcy stałą prowizję. W chwili zawierania umowy wynosiła ona 58,80% od każdego pełnego 1 000,00 zł udokumentowanych wpływów miesięcznych wynikających z pobranych i wpłaconych na konto ZDiUM opłat za parkowanie pojazdów w SPPN. Prowizja w tej wysokości obowiązywała w 2021 r. W wyniku podpisanego aneksu do umowy na lata 2022 – 2024 ustalono prowizję w wysokości 59,90%, co spowodowane było wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli więc w 2021 r. wpływy z tytułu obsługi SPP wyniosły 1 275 058,85 zł Zarząd Dróg uzyskał dochód w wys. 523,3 tys. zł, a operator 749,7 tys. zł.

Dlaczego ZDiUM nie prowadzi samodzielnie SPP?

W większości miast w Polsce obsługą płatnych stref zajmują się jednostki podlegające pod organy samorządowe. Tak nie jest w Piotrkowie. W piśmie przesłanym “Gazecie Trybunalskiej” dyrektor ZDiUM Szokalski twierdzi, że nie jest to opłacalne:

Organizacja i obsługa strefy płatnego parkowania zlecana jest wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednie zaplecze techniczne i kadrowe do wykonywania tego typu usług. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów pracowniczych (ze wszystkimi pochodnymi) i brak odpowiedniego wyposażenia (parkometry, części zamienne, oprogramowania) zarządzanie SPNN przez ZDiUM generowałoby znacznie wyższe koszty niż prowizja wypłacana firmie.

→ M. Baryła

18.10.2022

• foto: Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Piotrków filmowy, czyli ile miasto zarobiło na produkcji reklamowej”

• więcej o ZDiUM: > tutaj

 

One Reply to “Piotrków. Ile miasto zarabia na płatnym parkowaniu?”

  1. Poniekąd te dane pokazują, że teza głosząca, że SPP to wyciąganie pieniędzy od kierowców nie jest prawdziwa. W Piotrkowie mamy ~70000 mieszkańców. Wychodzi ze średniej krajowej ok. 46,5 tys. samochodów. Czyli średnio wychodzi jakieś 250 PLN rocznie na samochód, aczkolwiek średnią zawyżają pewnie tutaj osoby, które opłacają abonament miesięczny.
    SPP jest przede wszystkim sposobem na rozdzielanie dobra rzadkiego jakim są miejsca parkingowe w centrum. I tutaj Urząd Miasta niestety nie „dowozi”, bo są miejsca, gdzie wiecznie są problemy z zaparkowaniem, a SPP nie ma. Na przykład plac Czarnieckiego, ulica Próchnika, Pasaż Rudowskiego czy południowa część ulicy Sienkiewicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.