Kokaina rozsypana po interfejsie. Do czego zdolne są korporacje internetowe?

Ludzie nie chcą, aby w ich najbliższym otoczeniu stawiano maszty telekomunikacyjne, ale nie dostrzegli, że korporacje uzależniły ich od smartfonów, z których korzystają coraz dłużej.

W 2018 r. telewizja BBC wyprodukowała 30-minutowy film dokumentalny w reżyserii Matthewa Hilla pt. “Ciemna strona smartfonów”. Dziennikarka śledcza Hilary Anderson rozmawia ze specjalistami do spraw nowoczesnych technologii, którzy wyjaśniają, za pomocą jakich narzędzi firmy z branży mediów społecznościowych zniewalają swoich użytkowników.

Były menedżer Facebooka mówi: celem jest uzależnienie ciebie, a następnie sprzedaż twojego czasu. Potęga jaką dysponują media społecznościowe przerasta tę, którą dysponuje niejeden rząd. Chcą naszego czasu i uwagi i dostają je. Konsekwencje są nieograniczone. To kontrola umysłu. Te technologie mają ogromny wpływ na społeczeństwo. Chodzi o kontrolę nad 2 mld umysłów.

Za wszystkim stoi bezduszny pieniądz i bezustanne naciski ze strony akcjonariuszy i właścicieli firm i korporacji.

Trzeba obejrzeć ten film.

Link alternatywny: > tutaj.

→ (kk)

18.11.2022

• foto: pixabay.com

 

3 Replies to “Kokaina rozsypana po interfejsie. Do czego zdolne są korporacje internetowe?

 1. i co? Ano nic , średnie życie ciągle się wydłuża. Pewnie przez te atomy, jak śpiewał Cnota, znawca natury wiejskiej.

 2. 1. Terapia polem magnetycznym opiera się na niskiej częstotliwości od 0 do 50 Hz. W trakcie zabiegu pole magnetyczne przenika przez ciało, wpływając m.in. na błony komórkowe. Tkanki miękkie wydłużają się i relaksują. W tkankach dochodzi także do wzbudzenia prądów wtórnych.
  Główne przeciwwskazania do korzystania z magnetoterapii to:
  – ciąża,
  – padaczka,
  – rozrusznik serca,
  – obecność śrub lub drutów po zabiegach,
  – menstruacja,
  – nowotwory (rozrost klonalny megakariocytów),
  – stosowanie pompy insulinowej.
  2. Nowe generacje sieci komórkowych 5G, to nowe pasma częstotliwości. W przypadku 1G było to 30 kHz, dla 2G – 200 kHz, w przypadku 3G – 5 MHz, w przypadku 4G – 20 MHz, a 5G wykorzystuje mikrofale wysokiej częstotliwości, około – 6 GHz.

  We wszystkich obecnie stosowanych kuchenkach mikrofalowych magnetron emituje fale o częstotliwości 2,45 GHz. W przedniej ściance kuchenki znajduje się metalowa siatka wtopiona w szkło. Specjalna obudowa i konstrukcja drzwiczek ekranują fale w celu ochrony nas przed szkodliwym działaniem promieniowania mikrofalowego.

  3. Izrael, swoje technologię opiera na bezpiecznych, nie wytwarzających pola magnetycznego światłowodach. Natomiast na 42% terytorium Ziemi wprowadza się system 5G w sposób radykalny, w Polsce również.

 3. Błony biologiczne, to źródło i początek wszystkich funkcji komórkowych, przekładających się na funkcje całego organizmu: odczuwania bodźców, przyjmowania pokarmów, wydalania, ruchu, rozmnażania, a następnie na procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym związanym z przekazywaniem impulsów nerwowych, analizą bodźców, zapamiętywaniem informacji itd.
  Kanały jonowe (pory) błon komórkowych pełnią wyspecjalizowane funkcje transportowe, ów transport różnych substancji – elektrolitów i nieelektrolitów odbywa się w sposób kontrolowany przez komórkę. Oddziaływanie elektromagnetyczne, to podstawowe oddziaływanie odpowiedzialne za ogół procesów zachodzących w organizmach żywych. Komórka, aby podtrzymać życiowe funkcje musi bezustannie wymieniać (transportować) materię i energię z otaczającym środowiskiem. Transport ten odbywa się przez pory, kanały jonowe błony komórkowej.
  Każda komórka biologiczna posiada wolne ładunki elektryczne. Przez pory, kanały jonowe błony komórkowej przepływają jony niosące ładunek elektryczny. Przepływ tego ładunku elektrycznego odbywa się w sposób kontrolowany. Na mitochondriach, które zaangażowane są w wiele procesów, takich jak np. sygnalizacja komórkowa, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego, te różnice potencjałów dochodzą do -180 mV. Przepływ jonów, to impulsy elektryczne, które wytwarzają zmienne pole magnetyczne. A wszelkie zmiany pola elektrycznego i magnetycznego są źródłem fal elektromagnetycznych. Za pomocą tych fal, komórki porozumiewają się ze sobą. Ten kontrolowany przepływ zostanie zakłócony, przez kanały błony komórki biologicznej znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym pochodzącym od RF EMF sieci 5G, będą przepływać też prądy wtórne wytworzone na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Oba te prądy będą się sumować.
  Fale elekromagnetyczne komórek będą interferować z falami elektromagnetycznymi pochodzącymi od sieci 5G. Jeśli okres drgań własnych fali elekromagnetycznej komórki będzie taki sam jak okres drgań fal sieci 5G to wystąpi zjawisko rezonansu. Nastąpi zakłócenie funkcjonowania komórki, przepływ jonów przez kanały już nie będzie kontrolowany przez komórkę.
  W wyniku zewnętrznego pola elektromagnetycznego, nastąpi zakłócenie funkcjonowania komórki poprzez zakłócenie regulacji transportu substancji, np. jeśli odpowiedni por nie zostanie otwarty to substancje nieprzydatne wytworzone w procesie metabolizmu nie zostaną wydalone, pozostaną w komórce jako trucizna. Metabolizm zachodzący w komórce zostanie zakłócony. Komórka nie będzie spełniać już swojej funkcji, wtedy nastąpią zakłócenia funkcjonowania całego organizmu. Mogą one mieć wpływ m.in. na uszkodzenia wątroby, skóry, błon śluzowych, mogą zaburzać pracę układu krwionośnego i nerwowego, a także nerek i zwiększają ryzyko powstawania nowotworów.
  Niezależnie od tego, czy jest to technologia 2G czy 5G – rządzą nimi te same, niezmienne prawa fizyki. W ramach określonego zagadnienia, korzystając z podstawowych praw fizyki zapisanych w postaci wzorów matematycznych, należy wyciągnąć następujace wnioski. Energia EMR pochodząca od sieci 5G o częstotliwości 6 GHz jest około 240 razy większa od energii EMR z sieci 2G.

  „W historii nauki zaszły dwie dogłębne rewolucje.
  Pierwsza z nich dotyczyła pogranicza astronomii i fizyki. Miała miejsce na przełomie epok i łączy się z nazwiskami Kopernika, Galileusza, Newtona, Keplera. Zmieniła radykalnie metodę myślenia naukowego i pogląd na kosmos, Układ Słoneczny i makroskopowe prawa fizyki.
  Druga rewolucja dokonała się przy końcu XIX w. i w pierwszej połowie XX w. na
  pograniczu fizyki i chemii i łączy się z nazwiskami Marii Skłodowskiej-Curie, Rutherford,
  Plancka, Einsteina, Bohra, de Broglie’a, Schrödingera, Heisenberga. Zmieniła ona, znów
  radykalnie, metodę i myśl naukową, pogląd na świat atomowy i molekularny, prawa fizyki
  mikroświata.”
  Nie ulega wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami trzeciej rewolucji naukowej.
  Tym razem na pograniczu fizykochemii i biologii, materii nieożywionej i życia. Dokona ona
  nowych zmian w myśli naukowej, a dotycząc życia wywrze niemały wpływ na ludzkie życie, na
  medycynę, psychologię, socjologię.
  U wrót tej rewolucji stanęła termodynamika procesów nieodwracalnych. Droga
  zapewne jest jeszcze spora i żmudna, ale zarysowują się jej szlaki.

  Na przestrzeni parędziesięciu ostatnich lat narodziły się nowe dziedziny wiedzy jak biofizyka,
  czy biologia radiacyjna. Procesy zachodzące na pograniczu tych dwóch nauk są chyba
  najbliższe człowiekowi i najważniejsze, na przykład ze względu na jego zdrowie”.

  Prof. Kazimierz Gumiński – „Termodynamika procesów nieodwracalnych”, Państwowe
  Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.