Radni Radomia bronią dobrego imienia św. Jana Pawła II

Radni Rady Miasta Radomia jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia papieża św. Jana Pawła II pomimo faktu, że w skład rady wchodzą osoby z przeciwstawnych sobie ugrupowań politycznych.

Głosowanie odbyło się podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta we wtorek, 14 marca. Na sali obrad obecni byli posłowie PiS: Marek Suski, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Dariusz Bąk. Z 27 radnych, 25 poparło uchwałę, w sesji nie uczestniczyli dwaj samorządowcy.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości tekst stanowiska odczytał Adam Bocheński:

W ostatnim czasie, a szczególnie w ostatnich dniach przetacza się przez Polskę zmasowana akcja poniżania, umniejszania, niesłusznego oskarżania i ośmieszania osoby Jana Pawła II, świętego, wiernego syna Kościoła, wielkiego Polaka, a także honorowego obywatela miasta Radomia. Atak ten oparty przede wszystkim na pomówieniach i miałkich esbeckich dowodach ma jeden cel – zniszczyć niekwestionowany autorytet Jana Pawła II i zachwiać systemem wartości jakich przez lata strzegł i przez lata uczył papież Polak.

Dlatego w tym czasie trzeba mocno podkreślić, że nikt nie ma prawa negować roli, jaką Jan Paweł II odegrał w historii Kościoła, świata, Europy, a przede wszystkim Polski. To dzięki jego wstawiennictwu, międzynarodowym staraniom i konkretnemu działaniu, ale także dzięki bezpośrednim gestom wsparcia kierowanym w stronę swoich rodaków w tej części świata powiał wiatr, który zmiótł komunizm i otworzył drzwi dla niepodległej i całkowicie wolnej Polski i innym krajów tak zwanych demoludów.

Nikt nie ma prawa dezawuować postawy i słów Jana Pawła II, które zawsze prezentował w imieniu ludzi ubogich duchem i ciałem, zagubionych we współczesnym świecie, zniewolonych, zdeptanych i walczących niekiedy aż do śmierci o należną im godność oraz prawidłowo rozumianą wolność. Nikt bez wyraźnych i niepodważalnych dowodów budowanych wyłącznie na prawdzie, a nie wątpliwej jakości archiwach komunistycznych służb nie ma prawa poddawać w wątpliwość jego odważnych decyzji, które podejmowane były w niespotykanie trudnych warunkach, ale zawsze z myślą o dobru bliźniego. Nikt też nie ma prawa ośmieszać jego bezkompromisowość o świętość życia ludzkiego, również tego nienarodzonego.

Jan Paweł II był osobą bliską Radomiowi i radomianom. Poczuliśmy to 4 czerwca 1991 roku, kiedy to klęczał i modlił się w zadumie pod pomnikiem upamiętniającym skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem w 1976 roku. Któż nas nie pamięta papieskich słów rzucanych na wiatr w czasie mszy świętej odprawionej na radomskim lotnisku. Wtedy wśród wielu ważnych myśli Jan Paweł II zostawił nam taką: “Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi. Budujemy wspólną przyszłość naszej ojczyzny wedle prawa Bożego. Wedle tej wiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle chrystusowej ewangelii. Budujmy, a raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane, zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach masowego przekazu”.

Powyższe słowo brzmią dzisiaj równie mocno i powinny być mottem wszystkich stających w obronie systemu społecznego zbudowanego od wieków na chrześcijańskich wartościach, greckiej filozofii świata i rzymskim prawie. Powinny też skłaniać do refleksji nad skutkami swoich czynów i tych, którzy chcą dzisiaj zbijać kapitał polityczny, społeczny, czy moralny, miedzy innymi na swoich miałkich oskarżeniach papieża Polaka oraz propagowaniu populistycznych haseł o wartościach pozbawionych odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, przed którymi on przestrzegał.

Dlatego my, radni 8 kadencji Rady Miejskiej w Radomiu w kontrze do tej niezrozumiałej akcji, ale przede wszystkim w uznaniu zasług honorowego obywatela Radomia Jana Pawła II, w budowaniu naszej tożsamości narodowej i duchowej również na poziomie małych ojczyzn składamy jego osobie wyrazy najwyższego uznania, poszanowania i ogromnej wdzięczności za wszystko co nam pozostawił. Zobowiązujemy się również do dochowania tradycji zwoływania uroczystej sesji Rady Miejskiej w rocznicę wizyty świętego Jana Pawła II w Radomiu, aby podkreślać rangę historyczną tego wydarzenia i uhonorować jego osobę.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Radomia, którzy od zawsze stają w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i szczepią jego przesłanie w życie naszego miasta, prosząc ich zarazem, aby nie ustawali w swojej dotychczasowej determinacji.

→ oprac. (kk)

15.03.2023

• foto / źródło: facebook.com

 

3 Replies to “Radni Radomia bronią dobrego imienia św. Jana Pawła II

  1. A piotrkowscy radni nabrali wody w usta. I Chojniak i Błaszczyński milczą bo po co się narażać swoim wyborcom i kolesiom z koalicji. Pan redaktor z GT Mariusz Baryła o wszystkim pamięta. Za wytykanie prawdy urzędasom też ucierpiał.

  2. Obrona pamięci oraz bogatego dorobku Papieża Św. Jana Pawła II, jest obowiązkiem każdego uczciwego człowieka, tym bardziej każdego Polaka. Św. Jana Paweł II to człowiek, którego wybitne prorocze myśli i działania, przewidywały zagrożenia i dawały rozwiązania dla zabezpieczenia ludzkiej godności w złożonym i trudnym świecie nowego tysiąclecia.
    Radni Radomia bronią dobrego imienia św. Jana Pawła II, bo są uczciwi !!!

    1. Szkoda tylko, że światowa masoneria podstawie nam wszystkich,, wieszczy”, którym później przyklaskujemy.
      Jak w,, vabank”:,, Pora na dobry uczynek”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.