Nawet 3000 zł grzywny za obrażenie sędziego na sali sądowej

Ministerstwo Sprawiedliwości poprawia przepisy o karach porządkowych za naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych – informuje serwis “prawo.pl”.

Po zmianach postanowienie o ukaraniu taką karą będzie wykonalne po uprawomocnieniu, jeśli dotyczy pisma – po wysłuchaniu autora, a jeśli pokrzywdzonym będzie sędzia lub członek składu, wydane zostanie niezwłocznie, ale przez inny jednoosobowy skład.

Nie zmienią się natomiast same kary porządkowe, choć z przepisu, których ich dotyczy, projektodawca usuwa określenie “winny”, zastępując je “osobą, która dopuściła się tego czynu”.

I tak za naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, grozić będzie kara porządkowa: grzywna w wysokości do 3000 złotych lub kara pozbawienia wolności do czternastu dni.

Z kolei osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, jako karę porządkową będzie można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.

Według ustaleń witryny “prawo.pl”, projektodawca rozbudował art. 49 dotyczący stosowania kar porządkowych. Dodano par. od 4 do 7. I tak zgodnie z par. 4 jeżeli naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenie sądowi godzi w osobę sędziego albo członka składu sądu, postanowienie w przedmiocie ukarania karą porządkową wydaje niezwłocznie – na posiedzeniu, sąd w składzie jednego sędziego niebędącego w składzie dokonującym czynności sądowych ani w składzie rozpoznającym sprawę, której dotyczą te czynności. W takiej sytuacji decyzja ma zapaść po wysłuchaniu osoby, która miała obrazić np. sędziego chyba, że nie jest to możliwe, lub jeśli bez usprawiedliwienie nie stawi się ona na posiedzenie.

Natomiast, jeśli naruszeń dopuszczono się w piśmie złożonym w sądzie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o ile istnieje pewność co do osoby, która się ich dopuściła, postanowienie – zaproponowany par. 5 – w przedmiocie ukarania karą porządkową będzie wydawane po wysłuchaniu takiej osoby – informuje “prawo.pl”.

→ (kk)

11.04.2023

• foto: Gazeta Trybunalska

• źródło: prawo.pl

 

One Reply to “Nawet 3000 zł grzywny za obrażenie sędziego na sali sądowej”

  1. Ile będzie grozić sędziemu za obrażenie Obywatela Polski czyli pracodawcy sędziego czyli pana i władcy sędziego… ile? 300000zł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.