Wielki Piątek w bazylice Mariackiej w Gdańsku 2023 r. (dużo zdjęć)

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w bazylice Mariackiej w Gdańsku rozpoczęła się 7 kwietnia roku Pańskiego 2023  o godz. 18:00.

Ceremonii przewodniczył, odziany w czerwony ornat, karmelita o. Bogdan Meger z sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach w Archidiecezji Lwowskiej (Ukraina).

Liturgia składała się z czterech części, a jej centralnym punktem było czytanie przez trzech celebrantów opisu Męki Pańskiej wg. św. Jana.

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie*. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem.

W kazaniu wygłoszonym przez o. Megera, oprócz refleksji na tematy teologiczne związane z Ewangelią, znalazło się także nawiązanie do trwającej na Ukrainie wojny.

Po adoracji krzyża, w trakcie której wierni oddają cześć Chrystusowi całując jego przybite do krzyża stopy, odbyła się komunia święta, a po jej zakończeniu duchowni zapoczątkowali krótką procesję do Grobu Pańskiego.

Na ołtarzu umieszczonym ponad nagrobkiem wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym welonem symbolizujacym całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Ostatnim punktem uroczystości było czuwanie i modlitwy przed Grobem Zbawiciela trwające do północy.

“I nic nad Boga” – hasło umieszczone przed Grobem Pańskim zostało zaczerpnięte z krzyża, który znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Krzyż ten został ustawiony w 1852 r. przez uczestników wycieczki studentów, prowadzonej przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wincentego Pola. Hasło to przypomina, że Bóg zawsze powinien być na pierwszym miejscu.

→ (mb)

8.04.2022

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• czytaj także: > “Wielki Piątek na Wawelu 2022 r. (dużo zdjęć)” 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.