Jubileusz 50-lecia świeceń kapłańskich ks. abp. Marka Jędraszewskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za propagowanie postaw patriotycznych Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu – profesorowi nauk teologicznych, zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu.

Prezydent wręczył order w 20 maja br. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, podczas uroczystości zorganizowanej w związku ze złotym jubileuszem kapłaństwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Pamiątkowe zdjęcie: prezydent Duda i arcybiskup Jędraszewski. Kliknij, aby powiększyć.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa miał bardzo bogatą oprawę. W tym samym dniu w Katedrze na Wawelu w Krakowie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji jubilata. Na jej zakończenie Marek Jędraszewski powiedział m. in.:

Uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, w jego posłanie przez Ojca dla naszego zbawienia. W to, że jest on darem Ojca dla świata, w tym także i dla mnie. Odpowiedzią tej wiary stała się miłość do Chrystusa wyrażona w moim biskupim zawołaniu (…). Dzisiaj, kiedy w tej przesławnej Katedrze na Wawelu obchodzę 50. rocznicę święceń kapłańskich, wszystko to brzmi wprost niewiarygodnie. Tym bardziej budzi się we mnie ogromne poczucie pokory, a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Boga, który w swojej Opatrzności zechciał mnie powołać i wybrać na wyłączną służbę dla Siebie i swego Kościoła.

Wieczorem w Filharmonii Krakowskiej zorganizowano koncert dedykowany arcybiskupowi. W jego trakcie można było usłyszeć m.in.  “Mszę koronacyjną” Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także “Te Deum” Józefa Haydna.

Wystąpienie jubilata w Filharmonii Krakowskiej. Foto: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej. Kliknij, aby powiększyć.

Metropolita nie krył wdzięczności za niespodziankę, jaką był występ wnuka jego młodszego brata. – Za ten wspólny, piękny, wzruszający wieczór, wszystkim tu obecnym wykonawcom i tym, którzy mogli przeżywać piękno prawdy zawartej w muzyce bardzo bardzo dziękuję – powiedział na koniec.

Biogram

Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Dnia 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską, która nagrodzona została złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po powrocie do Polski: w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. 17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.

2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 roku – Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje: jest członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 30 września 2012 roku do 30 września 2017 roku był przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

30 listopada 2013 roku papież Franciszek włączył go, na okres pięciu lat, do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r. papież Franciszek mianował abp. prof. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.

→ oprac. (mb)

• foto: Marek Borawski / KPRP

• więcej o abp. Jędraszewskim: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.