Kraków. Jest termin rozprawy apelacyjnej w sprawie aktora Jerzego S.

Na 30 czerwca Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył termin rozprawy apelacyjnej dotyczącej prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości przez Jerzego S. Termin ten może być jednak zagrożony ze względu na stan zdrowia aktora.

Apelacja od wyroku wpłynęła do sądu pod koniec kwietnia. Prokuratura domaga się wyższej kary – 45 tys. zł grzywny oraz wypłaty 25 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Rozprawa jest wyznaczona na koniec czerwca.

O złym stanie zdrowia aktora poinformował w poniedziałek jego syn Maciej. Jak przyznał podczas audycji radiowej – aktor jest leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości w marcu sąd orzekł wobec Jerzego S. karę zakazu prowadzenia pojazdów przez trzy lata, grzywny w wysokości 12 tys. zł oraz 6 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obrońca aktora domagał się niższej kary finansowej – w wysokości 12 tys. zł i 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zarówno prokurator, jak i obrona wnioskowali o trzy lata zakazu prowadzenia pojazdu.

Z końcem kwietnia prokuratura wniosła również sprzeciw wobec wyroku dla Jerzego S. za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, podnosząc zarzut rażącej niewspółmierności kary grzywny orzeczonej wobec obwinionego i domagając się rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych. Termin apelacji w tym przypadku wyznaczono na 2 sierpnia.

W marcu Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w wyroku nakazowym uznał aktora Jerzego S. winnym spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po użyciu alkoholu, i ukarał go grzywną w wysokości 3 tys. zł. Wniosek do sądu o ukaranie Jerzego S. za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 17 października 2022 r. policja skierowała 1 marca br.

→ Julia Kalęba / PAP, oprac. (kk)

18,05.2023

• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska

• więcej o sprawie Jerzego S.: > tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.