Kraków. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w sklepach

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały prezydenta Krakowa, dotyczącej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu na terenie miasta.

Zakaz będzie obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Trudno oszacować możliwe konsekwencje przyjęcia uchwały dla budżetu miasta. Dochody z opłat za zezwolenia, wnoszone przez przedsiębiorców, są przeznaczane na cele realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W bieżącym roku zaplanowano z tego tytułu 25 mln zł. W przypadku braku możliwości sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, możliwe jest zmniejszenie dochodów z tytułu opłat.

Krakowski ratusz prognozuje, że prawdopodobnie zwiększą się obroty z tego tytułu, uzyskiwane przez lokale gastronomiczne, a w konsekwencji ewentualne obniżenie dochodów gminy będzie niewielkie.

→ oprac. (kk)

17.05.2023

• foto: Maria Kubiak / Gazeta Trybunalska

• źrodło: UM Krakowa

• więcej o Krakowie: > tutaj

 

One Reply to “Kraków. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w sklepach”

  1. A kiedy będzie prawdziwy zakaz sprzedaży alkoholu osobom pod wpływem alkoholu ??

    Wydaje mi się, że u nas w mieście istnieje taki problem, bo widuję pod sklepami osoby chodzące chwiejnym krokiem- dlaczego jest przyzwolenie na taką sprzedaż ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.