Koniec z pracami domowymi w podstawówkach

Od 1 kwietnia zgodnie z nowymi przepisami w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.

W klasach IV-VIII prace domowe nie są obowiązkowe, a zamiast oceny uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy.

Resort edukacji wyjaśnił, że taki termin jest podyktowany pilną potrzebą odpowiedzi na powszechne oczekiwanie środowiska szkolnego i wprowadzenie zmian w sposobie pracy, w szczególności szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, już po wiosennej przerwie świątecznej.

→ oprac. (kk) / PAP

1.04.2024

• foto: pixabay.com

 

One Reply to “Koniec z pracami domowymi w podstawówkach”

 1. Repetitio est mater studiorum – Powtarzanie jest matką nauki (uczenia się)
  Zadania domowe są niezbędnym elementem edukacji ucznia. Tylko w ten sposób uczeń jest w stanie przekonać się, w jakim stopniu potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu problemów.
  Ma on też większe możliwości pełnej koncentracji, ponieważ nie ma ograniczeń czasowych. Mogą towarzyszyć mu czynności, dotyczące poszukiwania informacji przy pomocy korzystania z dodatkowej literatury przedmiotowej, komputera itd. Wobec małej liczby godzin, jaka jest do dyspozycji, w klasie pod nadzorem nauczyciela mogą być wykonywane wyłącznie te czynności, przy których jego obecność jest niezbędna. Czasochłonne przeprowadzenie obliczeń czy wykonanie wykresu związanych z opracowaniem wyników doświadczenia, do nich nie należą.
  Dla uczniów zdolnych i ambitnych były też przygotowywane prace domowe trudniejsze i ciekawsze, które motywowały ucznia do osiągania oceny najwyższej i wzbogacało proces dydaktyczny.
  Prace domowe utrwalają wiadomości zdobyte podczas lekcji w szkole, kształcą samodzielność myślenia, rozwijają zainteresowania. Uczą odpowiedzialności, wywiązywania się z powierzonych obowiązków, a takie działania edukacyjne, młode pokolenie, nie tylko uczą ale i wychowują .
  Nie da się przecenić funkcji dydaktycznych, jakie posiadają prace domowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.