Gitarzysta oazowy na drodze do odwołania z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie

20 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania Bartłomieja Szkudlarka z funkcji prezesa  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz zawieszenia go w pełnieniu czynności z dniem 21 maja br.

W komunikacie zamieszczonym w witrynie ministerstwa napisano m. in.:

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych oraz gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania sędziego Bartłomieja Szkudlarka pełniącego funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, jednocześnie zawieszając go z dniem 21 maja 2024 r. w pełnieniu czynności.

Wniosek ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów sądów rejonowych w ich wyborze na stanowiska prezesów sądów. Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziego Bartłomieja Szkudlarka został uzasadniony apelem 22 sędziów Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o odwołanie prezesa sądu z uwagi na prowadzenie polityki kadrowej w oparciu nieczytelne kryteria z naruszeniem tradycyjnych standardów m.in. powierzanie osobom z krótkim stażem orzeczniczym stanowisk funkcyjnych i nieprzedłużaniem możliwości zajmowania stanowisk funkcyjnych sędziom z dużym doświadczeniem.

Minister sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownictwa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

Szkudlarek ma 43 lata, mieszka w Łodzi, orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Piotrkowie, Prezesem sądu został mianowany 19 grudnia 2021 r., żonaty z Elżbietą – lekarzem, doradcą laktacyjnym, razem wychowują pięcioro dzieci.

Sędzia wraz żoną od wielu lat jest związany ze wspólnotą religijną „Mocni w duchu”. W latach 2016-19 był jej liderem. W zespole muzycznym o tej samej nazwie gra na gitarze, komponuje piosenki religijne, ewangelizuje. Organizacja ta, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Ziobro, otrzymała 9-milionowe dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości.

→ MS / oprac. (kk)

28.05.2024

• foto / źródło: Mocni w Duchu

• więcej o Szkudlarku: > tutaj

 

 

3 Replies to “Gitarzysta oazowy na drodze do odwołania z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie

  1. Ciekawy, także piotrkowski temat: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyludzali-dotacje-dla-szkol-straty-na-140-mln-zlotych-W-lawkach-martwe-dusze-8742723.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0cNBvKnagSkRGuJ15XRDN_CWD1HMbLAxzDIuwiqV0krzfkR7P7hZgESSo_aem_AWdeaRIvFbbTBrX1sJHUbkcZD_wdtlPz27SF2Sd8wbMAWnoCE_hfQIyCZyKec2jkkGNlYGYEy1g5A8yzt_q8NHT1

    Ponoć powiązany z panem Stachaczykiem…
    Znajoma próbowała skontaktować sią z radiem, ale ją zbyli. Cytuję: “ci z piotrkowskiego radia odpisali mi ,ze jak ktoś zadzwoni do magla i popwie żeby pouszyli temat to oni tematy wyłudzeń porusza- Do tej pory nic nie napisali o tym z Gorzkowic bo to znajomy Stachaczyka”…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.