Dotacje

Drodzy Czytelnicy,

Jeśli chcecie przyczynić się do rozwoju „Gazety Trybunalskiej”, jedynego opozycyjnego medium w Piotrkowie, możecie tego dokonać poprzez dobrowolną wpłatę na konto:

Bank PKO BP nr rachunku:
60 1440 1257 0000 0000 0192 1614
z dopiskiem „GT darowizna dla red. Baryły”.

Zamieszczane na stronach „Gazety Trybunalskiej” materiały są dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Nie korzystamy z rozwiązań reklamowych stosowanych przez monopolistę, amerykańską firmę Google. Nie publikujemy ogłoszeń lokalnych urzędów oraz instytucji samorządowych, aby nie ograniczać swojej niezależności.

Wolność wypowiedzi jest dla nas najwyższą wartością.

→ M. Baryła / wydawca